Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38
Zachowania konsumpcyjne kobiet przez pryzmat zmian zachodzących w otoczeniu marketingowym

Autorzy: Joanna Pikuła-Małachowska
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: zachowania konsumpcyjne kobieta polityka komunikacji otoczenie marketingowe
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (67-76)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule poruszono kwestie związane ze zmianami zachodzącymi w zachowaniach rynkowych kobiet. Artykuł został oparty na studiach literaturowych z zakresu marketingu i zachowań konsumpcyjnych oraz na wynikach badań pochodzących ze źródeł wtórnych. Celem artykułu jest rozpoczęcie dyskusji na tematy związane z potrzebami współczesnych kobiet, sposobami dokonywania przez nie wyborów zakupowych oraz metodami budowania polityki komunikacji produktów, które są dla nich przeznaczone.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Grzega U., Sytuacja społeczno-zawodowa i ekonomiczna kobiet w Polsce, w: Zachowania rynkowe kobiet, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Wyd. Placet, Warszawa 2012.
2.Kieżel E., Kobiety jako segment rynku i ich zachowania konsumpcyjne, w: Zachowania rynkowe kobiet, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Wyd. Placet, Warszawa 2012.
3.Meyers D.G., Social psychology, Wyd. Mc. Graw-Hill, USA 1993.
4.Pawlikowska K., Michalczyk I., Emocje mają płeć, „Marketing w Praktyce” 2015, nr 2.
5.Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000.
6.Smyczek S., Sowa I., Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005.
7.Światowy G., Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa 2006.
8.Zimbardo Ph., Psychologia i życie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
9.Zubiel-Kasprowicz M., Kobieta dzika i w kawałkach, „Marketing w Praktyce” 2015, nr 3.
10.Zubiel-Kasprowicz M., Po co marketingowi gender, „Marketing w Praktyce” 2015, nr 1.