Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Poprawność polityczna w reklamie w przekroju międzynarodowym na przykładach

Autorzy: Aleksandra Kuźmińska-Haberla
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: poprawność polityczna reklama stereotypy
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:8 (273-280)
Klasyfikacja JEL: M37 Z10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia poprawności politycznej w przekroju międzynarodowym oraz jej znaczenia dla działań reklamowych na wybranych przykładach. W artykule wykorzystano analizę dostępnej literatury z zakresu reklamy, poprawności politycznej oraz na analizę wybranych spotów. Wpływ poprawności politycznej na reklamę zależy w dużym stopniu od stopnia zróżnicowania kulturowego, rasowego czy tolerancji. Jej stosowanie z jednej strony wpływa na ograniczenie kreatywności, łagodzi wydźwięk emocjonalny reklam, z drugiej strony jej niestosowanie może pogłębiać stereotypy i obrażać uczucia mniejszości. Reklamodawcy powinni mieć poprawność polityczną na uwadze, jednak musi być wyważona, aby spoty były kreatywne i przekonujące.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dejnaka, A. (2006). Strategia reklamy marki, produktów i usług. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
2.Encyklopedia PWN (25.05.2017). Pobrano z: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3960506/poprawność-polityczna.html.
3.Grzegorczyk, A. (2010). Reklama. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
4.Kotler, Ph. (2005). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
5.Lewiński, P.H. (1999). Retoryka reklamy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
6.Mogaji, E. (2015a). Is it really ridiculous? Opinion on the banned Lord Prayer’s Advertisement. Questbury Brand Series, 2 (6), 36‒41.
7.Mogaji, E. (2015b). Reflecting a diversified country: a content analysis of newspaper advertisements in Great Britain. Marketing Intelligence & Planning, 6 (33), 908‒926.
8.Nowacki, R. (2009). Reklama. Warszawa: Difin.
9.Race becomes more central (27.05.2017). NBC News. Pobrano z: www.nbcnews.com/id/29453960/ns/business-us_business/t/race-becomes-more-central-tv-advertising/#.
10.Zimmerman, A., Finlay, L. (2014). A forgotten freedom: protecting freedom of speech in an age of political correctness. Macquarie Law Journal, 14, 185‒204.
11.Zoebelein, L. (26.05.2017). Political correctness, French style. Pobrano z: https://www.europeaninstitute.org/index.php/39-european-affairs/fallwinter-2006/154-political-correctness-french-style.