Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-29
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Advertainment w komunikacji marketingowej marki miasta

Autorzy: Joanna Wyrwisz
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: advertainment zintegrowana komunikacja marketingowa marka miasta
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (311-319)
Klasyfikacja JEL: M31 M37
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wykorzystanie w komunikacji marketingowej miast i regionów niestandardowych narzędzi. W szczególności skupiono się na instrumencie, jakim jest advertainment, który jest przekazem reklamowym podanym w rozrywkowej formie nie zawsze bezpośrednio związanym z produktem. Wykorzystując badania studialno-literaturowe w artykule zawarto istotę instrumentu oraz uwarunkowania jego zastosowania. Zaprojektowano badania jakościowe metodą studium przypadku. Ich wyniki uwzględniają przykłady pozytywnego wykorzystania advertainment w komunikacji marketingowej miasta. W szczególności promocję marki miasta opartą na dostarczeniu odbiorcy rozrywki i atrakcyjnego sposobu spędzenia wolnego czasu przedstawiono na przypadku programu Miejsce Inspiracji, stanowiącego element strategii promocji marki Lublin.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Armstrong, G., Kotler, P. (2012). Marketing. Wprowadzenie. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
2.Clow, K.E., Baack, D. (2016). Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communications. London: Pearson Education Limited.
3.Fill, Ch., Turnbull, S. (2016). Marketing communications – discovery, creation and conversations. London: Pearson Education Limited.
4.Gębarowski, M. (2014). Shoppertainment oraz eatertainment – kreowanie wyjątkowych doświadczeń w handlu i gastronomii. Marketing i Rynek, 11, 151‒158
5.Janiszewska, K., Kall, J. (2012). Strategia reklamowa. Warszawa: PWE.
6.Jaworowicz, M., Jaworowicz, P. (2017). Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji. Warszawa: Difin.
7.Jaworowicz, P., Jaworowicz, M. (2016). Event marketing w zintegrowanej komunikacji marketingowej. Warszawa: Difin.
8.Lokale w Lublinie mogą dostać logo „Miejsce inspiracji” (15.06.2017). Pobrano z: http://lublin.naszemiasto.pl/artykul/lokale-w-lublinie-moga-dostac-logo-miejsce-inspiracji,2833742,art,t,id,tm.html.
9.Lublin smaków. Przewodnik po „Miejscach Inspiracji” (2016). Pobrano z: www.dziennikwschodni.pl/lublin/lublin-smakow-przewodnik-po-miejscach-inspiracji,n,1000186983.html.
10.Lublin: obiekty branży HoReCa powalczą o tytuł Miejsca Inspiracji (15.06.2017). Pobrano z: www.hotelinfo24.pl/news,18748,2,lublin_Obiekty_branzy_HoReCa_powalcza_o_tytul_Miejsca_Inspiracji_.html.
11.Marka Lublin. Miasto inspiracji (2017). Niepublikowane materiały Urzędu Miasta Lublin (pdf).
12.Menu (15.06. 2017). Oficjalna strona Urzędu Miasta Lublin. Pobrano z: https://lublin.eu/turystyka/miejsce-inspiracji/menu/
13.Program Miejsce Inspiracji (15.06.2017). Oficjalna strona Urzędu Miasta Lublin. Pobrano z: https://lublin.eu/turystyka/miejsce-inspiracji/program-miejsce-inspiracji/,
14.Sulisz, W. (15.06.2017). Lublin smaków. Przewodnik po Miejscach Inspiracji. Pobrano z: https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/turystyka/miejsce_inspiracji/folder_miejsca_inspiracji_lublin_smakow.pdf.
15.Śliwińska, K., Pacut, M. (2011). Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
16.Wiktor, J.W. (2013). Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.