Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-28
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Kampanie storytellingowe na rzecz marek w teorii i praktyce ‒ wybrane aspekty

Autorzy: Beata Tarczydło
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Honorata Howaniec
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Zarządzania i Transportu
Słowa kluczowe: kampanie storytellingowe storytelling marki zachowania interesariuszy marka
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (301-310)
Klasyfikacja JEL: M31 M37 M39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie specyfiki współczesnych kampanii storytellingowych na rzecz marek oraz ich oddziaływania na zachowania interesariuszy. W artykule omówiono istotę, mechanizm działania, podstawowe techniki oraz przykłady storytellingu z rynku polskiego. Przeprowadzone studia literaturowe i przegląd dostępnych badań wzbogacono wynikami własnych badań jakościowych z wykorzystaniem metody studium przypadków dla wybranych marek. Rozważania prowadzono wokół tezy, że skuteczne działania na rzecz personifikowanych marek, z którymi wchodzą w relacje interesariusze, zdeterminowane są metodycznymi działaniami storytellingowymi. Tego typu kampanie komunikacyjne umożliwiają m.in. niejako wejście marki w życie interesariuszy przez tworzenie porywających historii, wzbudzanie emocji, angażowanie adresatów na poziomie świadomym i podświadomym, kreowanie pozytywnych doświadczeń i przede wszystkim zastępowanie treści perswazyjnych oczekiwanym przez adresatów contentem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baer, P. (05.11.2016). 5 udanych kampanii, które opowiadają niezwykły storytelling. Pobrano z: http://pr-owiec.pl/5-udanych-kampanii-ktore-opowiadaja-niezwykly-storytelling/.
2.Encyklopedia (2017). Pobrano z: http://nowymarketing.pl/a/6715,s-storytelling-encyklopedia-marketingu.
3.Fog, K., Budtz, C., Munch, P., Blanchette, S. (2013). Storytelling. Narracja w reklamie i biznesie. Warszawa: Wydawnictwo Saatchi & Saatchi.
4.Gambetti, R.C., Graffigna, G. (2010). The concept of engagement. A systematic analysis of the ongoing marketing debate. International Journal of Market Research, 52 (6), 801–826.
5.Gorbaniuk, O. (2011). Personifikacja marki. Perspektywa psychologiczna i marketingowa. Lublin: Wydawnictwo KUL.
6.Herskovitz, S., Crystal, M. (2010). The essential brand persona: storytelling and branding. Journal of Business Strategy, 31 (3), 21–28.
7.Hughes, M.Ü., Bendoni, W.K., Pehlivan, E. (2016). Storygiving as a co-creation tool for luxury brands in the age of the internet: a love story by Tiffany and thousands of lovers. Journal of Product & Brand Management, 25 (4), 357–364.
8.Kurczewska, I. (2014). Rola mediów społecznościowych w budowaniu przez markę emocjonalnych związków z odbiorcami na przykładzie kampanii Red Bull Stratos. Zarządzanie w Kulturze, 15 (2), 169–179.
9.Mistewicz, E. (2011). Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
10.Monarth, H. (27.04.2017). Nieodparta moc storytellingu jako strategicznego narzędzia biznesowego. Pobrano z: https://www.hbrp.pl/b/nieodparta-moc-storytellingu-jako-strategicznego-narzedzia-biznesowego/1BDQj23gI.
11.Neumeier, M. (2017). Odwracanie marki. Dlaczego teraz klienci rządzą firmami – i jak obrócić to na własną korzyść. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
12.Pogorzelski, J. (2015). Marka na cztery sposoby. Branding percepcyjny, emocjonalny, społeczny i kulturowy. Warszawa: Wolters Kluwer.
13.Puszek, K. (2014). Jak tworzyć skuteczny storytelling, który porywa tłumy. Pobrano z: http://marketingibiznes.pl/content-marketing/jak-tworzyc-skuteczny-storytelling-ktory-porywa-tlumy.
14.Skowronek, I. (2012). Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klienta do wizerunku firmy. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
15.Spear, S., Roper, S. (2013). Using corporate stories to build the corporate brand: an impression management perspective. Journal of Product & Brand Management, 22 (7), 491–501.
16.Staniszewski, M. (21.04.2017). 7 zasad mitologizacji marki. Pobrano z: https://www.hbrp.pl/b/7-zasad-mitologizacji-marki/DcYEUBxl.
17.Stopczyńska, K. (2016). Wykorzystanie storytelling w kreowaniu wizerunku marki w social mediach. Handel Wewnętrzny, 3 (362), 317–328.
18.Storytelling, jak zaprojektować? (20.07.2017). Pobrano z: http://novapr.pl/storytelling-jak-zaprojektowac/.
19.Taranko, T. (2015). Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
20.Tkaczyk, P. (17.05.2017). Storytelling w marketingu. Pobrano z: http://paweltkaczyk.com/pl/storytelling-w-marketingu/.