Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Przegląd dobrych praktyk polskich klastrów w zakresie marketingu na przykładzie wybranych podmiotów

Autorzy: Marcin Haberla
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: klaster dobre praktyki marketing
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:8 (115-122)
Klasyfikacja JEL: M30 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Klastry to podmioty, którym z biegiem czasu poświęca się coraz więcej uwagi. Ich działalność bowiem wywiera silny wpływ na rozwój i gospodarkę regionu, a czasem też i kraju. Istnieje wiele opracowań dotyczących polityki klastrowej i wspierania klastrów. Pojawia się też coraz więcej materiałów w obszarze szeroko rozumianego marketingu klastrów. Nie wystarczy sam produkt/usługa generowana w ramach klastra, podmioty te muszą również rozwijać się w innych obszarach (w tym także marketingu) budując swoją rozpoznawalność i markę. Stają się także coraz bardziej doświadczone w kontekście wykorzystywanych narzędzi marketingowych i oceny ich efektywności. Stąd też pomysł artykułu, którego celem jest zaprezentowanie dobrych praktyk klastrów wykorzystywanych przez te podmioty, w obszarze marketingu. Przedstawione działania mogą stanowić inspiracje dla innych klastrów i wspierać ich działalność marketingową.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Grono Targowe Kielce (25.05.2017). Pobrano z: www.gronotargowe.pl/Klaster/Informacje-o-klastrze.
2.Grzybowski, M. (2016). Klastry przemysłowo-usługowe jako narzędzie zwiększania dynamiki działania przedsiębiorstw na rynku globalnym. W: T. Kamiński (red.), Dynamiczność warunkiem skutecznego zarządzania (s. 19–22). Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie.
3.Hill, E.W., Brennan, J.F. (2000). A methodology for identifying the drivers of industrial clusters: The Foundation of Regional Competitive Advantages. Economic Development Quarterly, 14 (1), 66.
4.Karwińska, A., Wiktor, D. (2008). Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej. Ekonomia Społeczna Teksty, 6, 7–8.
5.Klaster Leszczyńskie Smaki (25.05.2017). Pobrano z: http://leszczynskiesmaki.pl/.
6.Klastry w Polsce. Katalog. (25.05.2017). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Pobrano z: http://polskieklastry.org/wpcontent/uploads/2014/01/Klastry_w_Polsce-PARP2012.pdf.
7.Lundberg, H., Johanson, M. (2011). Network strategies for regional growth. W: M. Johanson, H. Lundberg (red.), Network strategies for regional growth (s. 1–21). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
8.Nowakowska, A., Nowak, M. (2011). Dobre praktyki. W: K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć (s. 51). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
9.Perry, M. (2007). Business environments and cluster attractiveness to managers. Entrepreneurship and Regional Development, 19 (1), 1–24.
10.Plawgo, B. (2014). Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2014. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Pobrano z: www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/klastry/Benchmarking_klastrow/Benchmarking_2014.pdf.
11.Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
12.Sang-Hoon, L., Thomas, S.R., Macken, C.L., Chapman, R.E., Tuckee, R.L., Kim, I. (2005). Economic value of combined best practice use. Journal of Management in Engineering, 21 (3).
13.Wschodni Klaster ICT (25.05.2017). Pobrano z: http://ecict.eu/.