Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Criteria of hotel services quality evaluation in the opinion of tourists on the objects in Świnoujście and Jurmala examples
(Kryteria oceny jakości usług hotelarskich w opinii turystów na przykładzie obiektów w Świnoujściu oraz Jurmali)

Autorzy: Joanna Hernik
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Faculty of Economics

Gunta Grīnberga-Zālīte
Latvia University of Agriculture, Faculty of Economics and Social Development
Słowa kluczowe: turystyka nadmorska oczekiwania turystów jakość usług oferta turystyczna
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (209-219)
Klasyfikacja JEL: M31 L83 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zgodnie z klasyfikacją NACE, turystyka obejmuje m.in. takie obszary, jak: zakwaterowanie, usługi związane z gastronomią, działalność biur podróży, organizacja wycieczek i inne usługi rezerwacyjne, rozrywka, działalność muzeów i innych obiektów kulturalnych. Oznacza to, że przemysł turystyczny jest bardzo złożony i zróżnicowany, ale pierwsze miejsce, do którego udaje się turysta zaraz po przyjeździe, jest miejscem zakwaterowania. Z tego względu w artykule podjęto się analizy jakości zakwaterowania w obiektach zlokalizowanych w dwóch wybranych miastach położonych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego: Świnoujściu (w Polsce) i Jurmali (na Łotwie). W tym artykule autorki dążą do: 1) sporządzenia listy braków w jakości oferty zakwaterowania; 2) określeniu kierunków niezbędnych udoskonaleń oraz 3) wskazania różnic między oczekiwaniami turystów w wybranych miastach. Aby zrealizować zdefiniowane cele przeanalizowano wszystkie negatywne opinie (ponad 1700) opublikowane na stronie www.booking.com, odnoszące się do 70 obiektów noclegowych w Jurmali oraz do 58 w Świnoujściu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Atilgan, E., Akinci, S., Aksoy, S. (2003). Mapping service quality in the tourism industry. Managing Service Quality: An International Journal, 13 (5), 412–422.
2.Dmitrović, T., Knežević Cvelbar, L., Kolar, T., Makovec Brenčič, M., Ograjenšek, I., Žabkar, V. (2009). Conceptualizing tourist satisfaction at the destination level. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 3 (2), 116–126.
3.Frankowska, E. (2011). Badanie stopnia zadowolenia klientów z jakości usług. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, 41, 203–217.
4.GUS (2016). Turystyka w 2015 roku. Retrieved from: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-2015-roku,1,13.html (4.06.2017).
5.Hernik, J., Tuntev, Z. (2014). Determination of city tourism competitiveness cumulative index, on a case study of Świnoujście and Ohrid ex ample. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 14 (3) 49–61.
6.Hjalager, A.M. (2001). Quality in tourism through the empowerment of tourists. Managing Service Quality: An International Journal, 11 (4), 287–296.
7.Jamrozy, U., Uysal, M. (1994). Travel motivation variations of overseas German visitors. Journal of International Consumer Marketing, 6 (3/4), 135–160.
8.Rodríguez del Bosque, I., San Martín, H., Collado, J., del Mar García de los Salmones, M. (2009). A framework for tourist expectations. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 3 (2), 139–147.
9.Sebastianelli, R., Tamimi, N. (2002). How product quality dimensions relate to defining quality. International Journal of Quality & Reliability Management, 19 (4), 442–453.
10.Sheng, Ch., Chen, M. (2013). Tourist experience expectations: questionnaire development and text narrative analysis. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 7 (1), 93–104.
11.UNWTO Tourism Highlights (2017). Retrieved from: www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/ 9789284416899.
12.Urząd Statystyczny w Szczecinie (2016). Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Retrieved from: http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/turystyka_2015.pdf.
13.Woodside, A.G., Martin, D. (2007). Tourism management: analysis, behaviour and strategy. Hawaii: University of Hawaii at Hilo.
14.Tourism – key indicators (2017). Retrieved from: www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/tourism-key-indicators-30715.html.
15.Central Statistical Bureau of Latvia (4.06.2017). Number of visitors in accommodation establishments has increased. Retrieved from: www.csb.gov.lv/en/notikumi/number-visitors-accommodation-establishments-has-increased-41859.html.