Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Influence of the residual code of masculinity on brand-related effects
(Wpływ rezydualnego kodu męskości na efekty związane z marką)

Autorzy: Monika Hajdas
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: eksperyment wzorce męskości kod rezydualny efekty komunikacji marka
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (197-207)
Klasyfikacja JEL: M30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja wyników eksperymentu wyjaśniającego wpływ rezydualnego kodu męskości na efekty związane z marką. Płeć i role wynikające z płci są elementami wykorzystywanymi w komunikacji marki. Jednakże wzorce męskości i kobiecości są dynamiczne i aby marki były postrzegane jako aktualne, w ich komunikacji należy uwzględnić ową dynamikę. Artykuł jest oparty na studiach literaturowych oraz eksperymencie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Azar, Salim L. (2013). Exploring brand masculine patterns: moving beyond monolithic masculinity. Journal of Product & Brand Management, 22 (7), 502‒512.
2.Babbie, E. (2013). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Guèvremont, A., Grohman,n B. (2015). Consonants in brand names influence brand gender perceptions. European Journal of Marketing, 49 (1/2), 101‒122.
4.Hajdas, M. (2015). Wzorce męskości w komunikacji marki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 866, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 39, 23‒32
5.Hirschman, E.C. (2014). Branding masculinity: tracing the cultural foundations of brand meaning. Advances in Consumer Research, 42, 324‒329.
6.Kimmel, M. (2012). Manhood in America: A cultural history. New York: Oxford University Press.
7.Lees, G., Wright, M. (2004). The effect of concept formulation on concept test scores. Journal of Product Innovation Management, 21 (6), 389–400.
8.Lieven, T., Grohmann, T., Herrmann, A., Landwehr, J.R., van Tilburg, M. (2015). The effect of brand design on brand gender perceptions and brand preference. European Journal of Marketing, 49 (1/2), 146‒169.
9.Oswald, L. (2012). Marketing semiotics. New York: Oxford University Press.
10.Ourahmoune, N., Nyeck, S. (2008). Gender values and brand communication: the transfer of masculine representations to brand narratives. European Advances in Consumer Research, 8, 181‒188.
11.Robbie, R., Neale, L. (2012). Brand/gender identity incongruence: if in doubt, err on the side of masculinity. Society for Marketing Advances Proceedings, November.
12.Romano, A., Dokoupil, T. (2010). Men’s lib. Newsweek, September 27, 28.
13.Rossatolos, G. (2013). Brand equity planning with structuralist rhetorical semiotics: a conceptual framework. The Qualitative Report, 18, 1‒20.
14.Żurawicka-Koczan, M., Polak, K. (2006). Badania kulturowe w tworzeniu obrazu konsumenta. Semiotic Solutions Polska. VII Ogólnopolski Kongres Badaczy Rynku i Opinii. Retrieved from: www.semiotyka.pl/badania_kulturowe.pdf.