Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Komunikacja marketingowa w realiach omnichannel – ujęcie modelowe

Autorzy: Beata Gotwald-Feja
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: omnichannel komunikacja marketingowa e-marketing nowy konsument
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (261-271)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W związku z rosnącym znaczeniem komunikacji marketingowej w środowisku omnikanałowym, zasadnym staje się poddawanie analizie sposobów przekazywania treści w ujęciu modelowym. Celem artykułu jest prezentacja konceptualnego modelu omnikanałowej komunikacji marketingowej (OKM). Model zakłada: istnienie i celowość tworzenia węzłów komunikacyjnych (w ramach systemu wzmocnień) między narzędziami; budowanie holistycznego komunikatu dzięki systemowi powiązanych wiadomości; wpływ filtrów, wzmocnień i doświadczeń na procesy kodowania i dekodowania materiału. Równocześnie zakłada się, że informacja zwrotna jest przekazywana z użyciem jednego narzędzia, niemniej w dwóch formach – zależnej i niezależnej od woli konsumenta.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bruhn, M., Schnebeln, M. (2017). Integrated marketing communication – from an instrumental to a customer-centric perspective. European Journal of Marketing, 51 (3), 464‒489.
2.Chafey D. (2017). Mobile marketing statistics compilation. Pobrano z: www.smartinsights.com/mobile-marketing/mobile-marketing-analytics/mobile-marketing-statistics/
3.Finne, Å, Grönroos, Ch. (2017). Communication-in-use: customer-integrated marketing communication. European Journal of Marketing, 51 (3), 445‒463.
4.Gotwald, B. (2010). Komunikacja 360 stopni jako narzędzie przyszłości marketingu. W: M. Popović, M. Błaszczyk (red.), Innowacyjne rozwiązania biznesowe III (s. 99‒106). Łódź: Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych „IM-Tech”.
5.Gotwald-Feja, B. (2016). Konsument w realiach omnichannel. Wykorzystanie e-marketingu na rynku atrakcji turystycznych. Łódź: Wydawnictwo SIZ.
6.Gregor, B., Gotwald-Feja, B., Łaszkiewicz, A. (2017). E-commerce a zachowania konsumentów. W: M. Bartosik-Purgat, Zachowania konsumentów (s. 99‒126). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (praca w druku).
7.Gregor, B., Kalińska-Kula, M. (2014). Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
8.Hossain, M., Kabir, S., Rezvi, R.I. (2017). Influence of the integrated marketing communication on brand orientation and market orientation: a literature review. Australian Journal of Business Science Design & Literature, 10 (1). Pobrano z: www.raoaustralia.org/current-issues/.
9.Kitchen, Ph.J. (2006). Marketing communications: principles and practice. London: Thomson Business Press.
10.Koekemoer, L. (2004). Principles of Communication. W: L. Koekemoer (red.), Marketing communications. Lansdowne: Juta and Co. Ltd.
11.Kulczycki, E. (2012). Teoretyzowanie komunikacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM.
12.Pophal, L. (2015). Multichannel vs. Omnichannel Marketing: is there a difference, and what does it mean to you. EContent, marzec, 15‒20.
13.Rekettye, G. (2016). Findings of an International research on the future of marketing communication. Conference Papers, Entrenova, Croatia. Pobrano z: www.academia.edu/28429380/Findings_of_an_International_Research_on_the_Future_of_Marketing_Communication.
14.Schramm, W.L. (1955). The process and the effects of mass communication. Chicago-London: University Press of Illinois.
15.Smith, P., Berry, Ch., Pulford, A. (2002). Strategic marketing communications. New ways to build and integrate communications. London: Kogan Page.
16.Smith, P.R., Taylor, J. (2004). Marketing communications an integrated approach. London: Sterling Kogan Page.
17.Thomson, E., Moore, J. (1995). Integrated marketing communication. Synergy of persuasive voices. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
18.VanPatten, B. (2016). Communication and skill. New York: Rutledge.
19.Wiktor, J.W. (2013). Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.