Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Proinnowacyjna gospodarka regionalna w Polsce

Autorzy: Rafał Klóska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: innowacyjność rozwój regionalny analiza statystyczna
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (21-28)
Klasyfikacja JEL: O18 C19 R59
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zmiany w regionie mają zróżnicowany charakter, a ważnym i często dyskutowanym tematem jest poszukiwanie wiodących sił sprawczych odgrywających kluczową rolę. Przy współczesnych uwarunkowaniach determinantą rozwoju gospodarki w ujęciu mezoekonomicznym staje się innowacyjność regionów. Najczęściej badacze skupiają się na rozpoznaniu jednego z tych zjawisk wielowymiarowych. Ze względu na wzajemną relację, czyli stosunek zachodzący między tymi kategoriami ekonomicznymi, zasadne wydaje się również ich łączne rozpatrywanie. Celem artykułu jest zarysowanie rosnącej roli innowacyjności w rozwoju regionalnym oraz statystyczna analiza tych złożonych kategorii ekonomicznych w Polsce, traktowanych razem (jako proinnowacyjny rozwój regionalny), nie zaś, jak zazwyczaj, osobno.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chaves, R. (17.03.2017). The role of knowledge systems, as the innovation on ICTs, in regional development: analysis of the Andalusian region. Pobrano z: www.urenio.org/metaforesight/library/12.pdf.
2.Klóska, R. (2015). Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
3.Korenik, S. (2012). Dylematy polityki regionalnej w drugiej dekadzie XXI wieku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 42, 143‒144.
4.Kozubek, Z. (1999). Etapy i procedury budowy strategii rozwoju regionalnego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 799, 63‒71.
5.Polski, J. (2009). Infrastruktura innowacyjna jako czynnik integracji gospodarczej regionu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 46, 72‒81.
6.Smalec, A. (2008). Innowacyjność jako czynnik rozwoju regionu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 3, 65‒71.
7.Strahl, D. (red.). (2010). Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.