Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2019.2.46-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (46) 2019
Zastosowanie systemów konwersacyjnych w biznesie turystycznym

Autorzy: Agnieszka Janas
Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
Słowa kluczowe: chatboty biznes turystyczny nowoczesne technologie systemy konwersacyjne
Rok wydania:2019
Liczba stron:7 (7-13)
Klasyfikacja JEL: O33 M15 Z33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Koncepcji dla zastosowań systemów konwersacyjnych jest wiele. Wartym uwagi obszarem, w którym można zastosować programy prowadzące dialog w języku naturalnym jest biznes turystyczny. Wysokie koszty prowadzenia kampanii marketingowych, utrzymania call center firmy oraz pracy ekspertów, a także ich ograniczona dostępność czy niedostateczna liczba to tylko niektóre czynniki, które mogą wpływać na zwiększone zainteresowanie systemami konwersacyjnymi i ilością ich implementacji. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem systemów konwersacyjnych w biznesie turystycznym oraz możliwe koszty i korzyści wynikające z takiego rozwiązania. Autorka analizuje zjawisko zastosowań systemów konwersacyjnych w informacji turystycznej, obsłudze klienta, w prowadzeniu kampanii marketingowych. Przeprowadzona analiza wskazuje na liczne korzyści jakie przedsiębiorcy branży turystycznej mogą uzyskać z implementacji takiego inteligentnego oprogramowania. Korzyści z użytkowania systemów konwersacyjnych mogą również czerpać klienci usług turystycznych na wszystkich etapach podróży. Przeprowadzona analiza wskazuje na interesującą perspektywę prowadzenia nowoczesnego biznesu turystycznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Amadeus (2017). Czy chat boty zmienią branżę turystyczną? Pobrane z: https://amadeuscontenthub.pl/czy-chat-boty- -zmienia-branze-turystyczna (24.07.2019).
2.Ciszewski, J. (2019). 7 branż 7 Chatbotów – spojrzenie na światowe praktyki. Pobrane z: https://publicrelations.pl/7-branz- 7-chatbotow-spojrzenie-na-swiatowe-praktyki (22.07.2019).
3.Kuligowska, K. (2011). Koszty i korzyści implementacji wirtualnych asystentów w przedsiębiorstwach oraz ich znaczenie dla rozwoju gospodarki elektronicznej. Autoreferat rozprawy doktorskiej. Uniwersytet Warszawski. Pobrane z: https://www.wne.uw.edu.pl/files/4313/9643/5973/rd_kuligowska_k_2011.pdf (24.04.2019).
4.Janas, A., Kaleta, A. (2011). Examples of using new technologies in tourism. International Masaryk Conference, Magnanimitas, Hradec Králové, vol. II, CD.
5.Janas, A. (2015). Komputerowe wspomaganie doskonalenia baz wiedzy systemów konwersacyjnych w oparciu o analizę treści rozmów biznesowych. Rozprawa doktorska. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
6.Marques, M. (2018). Top 3 chatbots that are changing the travel industry. Pobrane z: https://medium.com/hijiffy/top-3- chatbots-that-are-changing-the-travel-industry-d325082c50b8 (22.07.2019).
7.Messenger Facts & Stats Resources (2018). Facts & Stats Resources. Pobrane z: https://messengernews.fb.com/resources/ facts-and-stats (25.07.2019).
8.Rzeczpospolita (2019). Chatbot na wrocławskim lotnisku już działa. Pobrane z: https://www.rp.pl/Linie-lotnicze-ilotniska/ 303089963-Chatbot-na-wroclawskim-lotnisku-juz-dziala.html (25.07.2019).
9.Sabre (2018). Sabre launches pilot of A.I.-powered chatbot. Pobrane z: https://www.sabre.com/insights/releases/sabre- -launches-pilot-of-a-i-powered-chatbot (22.07.2019).
10.Street, T. (2016). Introducing Expedia Bot for Facebook Messenger. Pobrane z: https://viewfinder.expedia.com/introducing- expedia-bot-facebook-messenger (8.07.2019).
11.Stanusch (2019). Koszty związane z Wirtualnym Doradcą. Pobrane z: https://www.stanusch.com/?q=fact_99460&d=koszty% 20zwi%C4%85zane%20z%20Wirtualnym%20Doradc%C4%85 (22.07.2019).
12.UNWTO (2011). Tourism Towards 2030. Pobrane z: https://www.globalwellnesssummit.com/wp-content/uploads/ Industry-Research/Global/2011_UNWTO_Tourism_Towards_2030.pdf (19.07.2019).
13.UNWTO (2019). International Tourism Results 2018 and Outlook 2019. Pobrane z: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/ pdf/unwto_barometer_jan19_presentation_en.pdf (22.07.2019).
14.Wang, L.C., Baker, J., Wagner, J.A., Wakefield, K. (2007). Can a Retail Web Site Be Social? Journal of Marketing, 3 (71), 143–157.
15.WTTC (2019). Travel & Tourism Economic Impact 2019 World. Pobrane z: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/ economic-impact-research/regions-2019/world2019.pdf (22.07.2019).
16.Żmigrodzki, M. (2011). Jak poprawić jakość obsługi klienta – petenta za pomocą systemu zarządzania wiedzą? Pobrane z: http://www.egov.pl/index.php?option=content&task=view&id=32&Itemid=62 (14.06.2011).