Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/2-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
Stan rynku kryptowalut w Polsce na tle światowego rozwoju

Autorzy: Ireneusz Miciuła
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Monika Różycka
Słowa kluczowe: kryptowaluty innowacje finansowe polski rynek kryptowalut giełdy kryptowalut.
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:11 (49-59)
Klasyfikacja JEL: E44 F02 F36 F45 G15 M15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest ocena stanu polskiego rynku kryptowalut na tle rozwoju tego rynku na świecie oraz przedstawienie możliwych perspektyw rozwoju. Metodologia badania – W ramach oceny rynku kryptowalut wykorzystano dane ilościowe i jakościowe, zawarte w badaniach statystycznych i raportach ilościowych, krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu oraz studia przypadków dla konkretnych rozwiązań wprowadzanych na omawianym rynku. Wynik – Przedstawiono rozwój globalnego rynku kryptowalut i historię najpopularniejszej kryptowaluty, bitcoina. Oceniono stan oraz strukturę polskiego rynku kryptowalut na tle globalnego rynku kryptowalut. Przedstawiono także możliwe ścieżki rozwoju rynku kryptowalut w Polsce i na świecie. Oryginalność/wartość – Omówiono funkcjonowanie systemu finansowego opartego na kryptowalutach i jego znaczenie dla gospodarek oraz wskazano możliwe perspektywy rozwoju rynku kryptowalut w Polsce i na świecie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abram, G, Szymura, T. (2017). Bitcoin – Still Cryptocurrency or Currency? Pobrano z: http://www.infor.pl/Bitcoin-jeszcze-kryptowaluta-czy-juz-waluta.html#ftn16 (22.04.2018).
2.Bitcoin.pl. (2018) The Review of Polish Stock Exchanges for Cryptocurrencies. Pobrano z: http://bitcoin.pl/zestawienie-gield (2.05.2018).
3.Coindesk (2018). Bitcoin (USD) Price. Pobrano z: https://www.coindesk.com/price/ (5.05.2018).
4.Polskie radio (2018). Cryptocurrencies – Whether Investing in Them Is Safe? Pobrano z: https://www.polskieradio.pl/Artykul/2068287,Jak-uregulowac-obrot-kryptowalutami (30.04.2018).
5.Chaparro, F. (2018). 97 Percent Bitcoin Are Kept in Only 4 Percent All Portfolios. Pobrano z: https://businessinsider.com.pl/finance/kryptowaluty/analiza-credit-suisse/6g9r9zg (22.04.2018).
6.Christin, N. (2013). Traveling the Silk Road: A Measurement Analysis of a Large Anonymous Online Marketplace. W: Proceedings of the 22nd International World Wide Web Conference (s. 213–224). Rio de Janeiro.
7.Investopedia (2018). What Is a Cryptocurrency. Pobrano z: https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp (28.04.2018).
8.Investplus (2018). Cryptocurrencies – Courses. Pobrano z: https://investplus.cz/pl/kryptowaluty-kursy-pln-usd-ranking-kryptowalut/ (20.06.2018).
9.Jagiełowicz, M. (2018). Cryptocurrencies – To Invest or Not? Pobrano z: https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/2107569,Kryptowaluty-czy-inwestowanie-w-nie-jest-bezpieczne (21.06.2018).
10.Luther, W.J. (2016). Cryptocurrencies, Network Effects and Switching Costs. Contemporary Economic Policy, 34, 553–571.
11.Miciuła, I. (2014). The Concept of FTS Analysis in Forecasting Trends of Exchange Rate Changes. Economics& Sociology, 2 (7), 172–182.
12.Miciuła, I. (2015). Financial Innovations on the Currency Market as New Instruments to Risk Management. Journal of International Studiem, 1 (8), 138–149.
13.Miciuła, I., Miciuła, K. (2015). Kluczowe trendy dla budowania biznesu w branży big data. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 863. Studia Informatica, 36, 51–63.
14.Money. (2018). BitCoin. Pobrano z: https://www.money.pl/pieniadze/bitcoin/ (14.07.2018).
15.Moneycontrol (2018). Philippines Boxer to Launch His Own Cryptocurrency. Pobrano z: https://www.moneycontrol.com/news/business/cryptocurrency/philippines-boxer-to-launch-his-own-cryptocurrency-2553257.html (21.07.2018).
16.Piech, K, Kacwin, M. (2017). Stan rynku kryptowalut w Polsce oraz możliwe przychody podatkowe państwa. Pobrano z: https://www.gov.pl/documents/31305/436699/Stan+rynku+kryptowalut+w+Polsce.pdf/ceb489cf-aaf5-fdef-fb04-62724e1b62b9 (3.08.2018).
17.PolCoin (2014). What is PolCoin? Pobrano z: https://polcoin.pl/ (12.07.2018).
18.Ratajczak, M. (2018). Niecodzienny protest inwestujących w kryptowaluty. Pobrano z: https://www.money.pl/gospodarka/artykul/rozliczenie-kryptowalut-podatki,185,0,2403001.html (18.07.2018).
19.Rosic, A. (2018). What is Cryptocurrency: Everything You Need to Know. Pobrano z: https://blockgeeks.com/what-is-cryptocurrency/ (2.08.2018).
20.Satoshi, N. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Pobrano z: http://bitcoin.org/bitcoin.pdf (4.08.2018).
21.Tabaka, M. (2018). Polish Investors Are Plunged into the Chaos of Tax Interpretations Regarding Cryptocurrencies. Pobrano z: https://www.spidersweb.pl/2018/04/chaos-w-rozliczeniach-podatkowych-z-kryptowalut.html (26.07.2018).
22.Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
23.Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
24.Woźnicki, Ł. (2018). PolishCoin, PolCoin i PLNc – w Polsce są już aż trzy narodowe kryptowaluty. Dlaczego? Pobrano z: http://wyborcza.pl/1,76842,15707096,PolishCoin__PolCoin_i_PLNc_.html (15.07.2018).