Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.132-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 132 2018
Rola IT Service Managera w zarządzaniu innowacjami w MSP w świetle polityki Unii Europejskiej

Autorzy: Agnieszka Buhmann
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Teresa Łuczka
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Jakub Pawlak
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Słowa kluczowe: MSP IT Service Manager innowacje zarządzanie innowacjami w UE
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (15-27)
Klasyfikacja JEL: A12 M15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zarządzanie innowacjami i rozwój innowacyjności MSP wywiera wpływ na uzyskanie przez te przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej. Tak ważne jest dlatego wdrożenie roli IT Service Managera, co jako innowacja procesowo-organizacyjna może przyczynić się do pozyskania nowych klientów, dostarczenia nowoczesnych usług o wysokiej jakości oraz stać się szansą rozwoju MSP. W artykule przedstawiono rolę IT Service Managera uwzględniając możliwości wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej oraz jego zadania w procesie zarządzania innowacjami oraz rozwoju innowacyjności MSP.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buhmann, A., Łuczka, T. (2017). Rola IT Service Managera w innowacyjnym zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (88/2), 81–91.
2.Czerniak, J. (2013). Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian. Warszawa: Difin.
3.Encyklopedia internetowa IT Process Maps, Definicja ITIL. Pobrano z: https://wiki.de.it-processmaps. com/index.php/Hauptseite (18.03.2018).
4.Fundusze Europejskie na innowacje, Innowacje w firmach, rodzaje innowacji. Pobrano z: https:// www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/19692/ulotka_na_innowacje_firm.pdf (4.07.2018).
5.Gouardères, F., Horl, S. Noty faktograficzne o Unii Europejskiej, Polityka innowacyjności, Serwis internetowy Parlament Europejski do Waszych usług. Pobrano z: http://www.europarl.europa.
6.eu/ftu/pdf/pl/FTU_2.4.6.pdf (18.03.2018).
7.Governica Encyklopedia zarządzania informatyką, definicja ITIL. Pobrano z: https://www.governica. com/encyklopedia/ITIL (18.03.2018).
8.Hadenfeld, J. baden IT GmbH, itSMF Regionales Forum Südwest I Stuttgart, Die neue Rolle des IT Service Managers? Pobrano z: https://www.itsmf.de/fileadmin/dokumente/RF/Suedwest/
9.20120625_Hadenfeld.pdf (31.05.2018).
10.http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_2.4.6.pdf (18.03.2018).
11.Kaschny, M. (2015). Innovationsmanagement im Mittelstand, Strategien, Implementierung, Praxisbeispiele.Wiesbaden: Springer Gabler.
12.Łuczka, T. (2013). Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
13.Mapa Dotacji, Rozwój produktów i usług w MŚP: wsparcie innowacyjnośći produktowej i procesowej MŚP, Pobrano z: http://mapadotacji.eu/dotacje-dla-firm/52/dotacja-15-RPO-D%C5%9A
14.(6.07.2018).
15.Pawlak, J., Przybysz, J. (2013). Technologie ICT w kreowaniu innowacyjności MSP. W: S. Trzcieliński (red.), Wybrane problemy zarządzania. Teraźniejszość i przyszłość (s. 145–158). Poznań:
16.Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
17.Portal informacyjny Unii Europejskiej, Obszary działalności UE, Badania naukowe i innowacje.Pobrano z: https://europa.eu/european-union/topics/research-innovation_pl (18.03.2018).
18.Poznańska, K. (2005). Przetrwanie małych i średnich przedsiębiorstw - koncepcje i ich weryfikacja empiryczna w gospodarce polskiej. W: T. Łuczka (red), Małe i średnie przedsiębiorstwa, Szkice o współczesnej przedsiębiorczości. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
19.Schultz, K.P. (2016). Nachhaltige Innovationsfähigkeit von produzierenden KMU, Inhalte. Methoden, Fallbeispiele. München und Mering: Rainer Hampp Verlag.
20.Taylor, S., Iqbal, M., Nieves, M. (2007). ITIL® Service Strategy. Norwich, UK: TSO The Stationery Office.
21.Weresa, M.A. (2012). Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
22.Zadura-Lichota P (red.) (2015). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce, Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP 2015.Pobrano z: http://www.parp.gov.pl/publikacje/ebook/90 (18.03.2018).