Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 132 2018

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Przesłanki i działania na rzecz ożywienia rynku sekurytyzacji portfeli dłużnych MSP w Unii Europejskiej

10 (5-14) Grażyna Borys, Alicja Janusz Więcej
2.

Rola IT Service Managera w zarządzaniu innowacjami w MSP w świetle polityki Unii Europejskiej

13 (15-27) Agnieszka Buhmann, Teresa Łuczka, Jakub Pawlak Więcej
3.

Aktywność inwestycyjna funduszy venture capital w finansowaniu start-upów w Polsce

11 (29-39) Edyta Cegielska, Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Danuta Zawadzka Więcej
4.

Financing innovations by venture capital funds as a determinant of innovativeness of economy


(FINANSOWANIE INNOWACJI PRZEZ FUNDUSZE VENTURE CAPITAL JAKO DETERMINANTA INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI)
13 (41-53) Krzysztof Adam Firlej Więcej
5.

Support measures for internationalization of European SMEs – a comparative analysis


(NARZĘDZIA WSPIERANIA INTERNACJONALIZACJI EUROPEJSKICH FIRM SEKTORA MSP – ANALIZA PORÓWNAWCZA)
13 (55-67) Anna Fornalska-Skurczyńska Więcej
6.

Znaczenie nieznanych liderów (Hidden Champions) dla gospodarki niemieckiej i możliwości ich wspierania w Polsce

13 (69-81) Lilianna Jodkowska Więcej
7.

Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw

11 (83-93) Mirosława Mioducka, Joanna Małecka Więcej
8.

Stopy zwrotu akcji małych i średnich spółek a wielkość funduszy

10 (95-104) Agnieszka Moskal, Danuta Zawadzka Więcej
9.

Different aspects of women’s participation in self-employment with particular reference to the costs


(PROBLEMY SAMOZATRUDNIENIA KOBIET ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW PROWADZENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)
12 (105-116) Małgorzata Rembiasz, Paulina Siemieniak, Magdalena Licznerska Więcej
10.

Wpływ zmian prawa bilansowego na ocenę ryzyka kredytowego mikrojednostek

10 (117-126) Artur Stefański Więcej
11.

Risk perception among small and medium entrepreneurs


(POSTRZEGANIE RYZYKA WŚRÓD OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW)
12 (127-138) Magdalena Śmiglak-Krajewska Więcej
12.

Unikanie i uchylanie się od opodatkowania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – przyczyny, specyfika, skutki

9 (139-147) Robert Wolański Więcej
13.

Financial obstacles for new enterprises: industry differences and the dynamic of changes


(FINANSOWE BARIERY NOWO POWSTAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW: ZRÓŻNICOWANIE BRANŻOWE I DYNAMIKA ZMIAN)
12 (149-160) Danuta Zawadzka, Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Agnieszka Sompolska-Rzechuła Więcej
14.

Ulgi podatkowe jako forma pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom

10 (161-170) Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła Więcej