Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.132-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 132 2018
Support measures for internationalization of European SMEs – a comparative analysis
(NARZĘDZIA WSPIERANIA INTERNACJONALIZACJI EUROPEJSKICH FIRM SEKTORA MSP – ANALIZA PORÓWNAWCZA)

Autorzy: Anna Fornalska-Skurczyńska
Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny
Słowa kluczowe: MSP internacjonalizacja wsparcie przedsiębiorstw Small Business Act (SBA)
Data publikacji całości:2018-09-27
Liczba stron:13 (55-67)
Klasyfikacja JEL: F10 F23 F40 L26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na przedsiębiorstwach sektora MSP Unii Europejskiej, które są potencjalnym źródłem zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, dlatego często określane są jako „kręgosłup europejskiej gospodarki”. Celem artykułu jest krytyczne porównanie i identyfikacja trzech grup narzędzi wsparcia internacjonalizacji zadeklarowanych przez kraje członkowskie UE28 w ramach środków polityki SBA w latach 2016–2017. Grupa pierwsza składa się z pozytywnie ocenionych rozwiązań, grupa druga z potencjalnie dobrych pomysłów, ale niejasno zaplanowanych, grupa trzecia skupia rozwiązania zdaniem autora mało wydajne i z niewielkim szansami powodzenia. Analiza przeprowadzona jest w oparciu o najnowsze dostępne dane publikowane przez Komisję Europejską.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Mayer, T., Ottaviano, G.I.P. (2008). The Happy Few. The Internationalization of European Firms, 2007. EFIM Report, Breuge. Retrieved from: http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/
2.publications/BP_Nov2008_The_happy_few.pdf (20.04.2018).
3.Melitz, M.J. (2003). The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. Econometrica, 6 (71), 1695–1725.
4.SME Performance Review 2017. The Annual Report on European SMEs 2016/2017.
5.The Database of SBA policy measures 2016–2017. European Commission. Retrieved from: https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review_pl
6.(22.04.2018).
7.The Database: SME Policy database 2017. Retrieved from: https://ec.europa.eu/growth/smes/ business-friendly-environment/performance-review_pl (22.04.2018).
8.The Database: Country SME key figures 2017. Retrieved from: https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review_pl (22.04.2018).
9.SMEs statistics provided by Eurostat. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/web/structuralbusiness-statistics/structural-business-statistics/sme (22.04.2018).