Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Przemysły morskie jako przestrzeń innowacji i aktywności gospodarczej w Unii Europejskiej

Autorzy: Marek Grzybowski
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: gospodarka morska przemysły morskie
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (183-193)
Klasyfikacja JEL: B41 M15 N74
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Gospodarka morska Unii Europejskiej zapewnia około 5,5 mln miejsc pracy. Przemysły morskie generują około 600 mld euro rocznie. Około trzy czwarte europejskiej wymiany handlowej z gospodarką światową odbywa się drogą morską, a około 40% handlu wewnętrznego Unii Europejskiej korzysta z transportu morskiego. Znaczna część aktywności w obszarze gospodarki morskiej (turystyka, budownictwo okrętowe, akwakultura, przemysł portowy) koncentruje się wzdłuż wybrzeży. Eksploatacja mórz i przemysły działające na wybrzeżach UE stanowią siłę napędową gospodarki europejskiej i kreują popyt na innowacje i unikalne produkty. Celem artykułu jest zaprezentowanie autorskiej systematyki gospodarki morskiej oraz najważniejszych branż europejskiej gospodarki morskiej w świetle najnowszych badań i analiz danych statystycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.CIIMAR (2015), Review of Ocean Literacy in European Maritime Policy, Interdisciplinary Centre of Marine Environmental Research (CIIMAR)
2.Cogea (2014). Study on the Establishment of a Framework For Processing and Analysing Maritime Economic Data in Europe. European Commision.
3.Council of The European Union (2014). Council conclusions on the Mid-Term Review of the EU’s Maritime Transport Policy until 2018 and Outlook to 2020. Council of the European Union. Luxembourg. 5–6 June.
4.Deloitte (2016). Bringing Shipping challenges to the surface. London: Deloitte LLP.
5.DG Fisheries (2004). Maritime Facts and Figures, European Commission, DG Fisheries and Maritime Affairs.
6.European Commission (2011). White Paper on Transport: Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system – COM 0144.
7.European Commission (2012). New Maritime Agenda for Growth and Jobs Adopted. European Commission. Brussels: Press Release. 8 October.
8.European Commission (2015a). Study on the Analysis and Evolution of International and EU Shipping. Final report. European Commission. September.
9.European Commission (2015b). The Blue Economy of the European Union. Brussels.
10.Goodwin, A.P. (2016). The Economic Value Of Shipping and Maritime Activity In Europe. Oxford Economics.
11.Grzybowski, M. (2012). Klastry w regionie Morza Bałtyckiego. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 72, Wybrane zagadnienia przedsiębiorczości i towaroznawstwa. Irish
12.Marine Institute (2005). Marine Industries Global Market Analysis. Dublin.
13.Konieczny, J. (1983). Inżynieria systemów działania. Warszawa: WNT.
14.Maritime ports freight and passenger statistics (2017). Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Maritime_ports_freight_and_passenger_statistics (30.01.2017).
15.Makowski, A. (1998). Siły morskie współczesnego państwa. Gdynia: IPC.
16.Oxford Economics (2014). The economic value of the EU shipping industry. London.