Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.52-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (52) 2018
Content marketing w aspekcie ewolucji funkcji internetu i rozwoju koncepcji marketingu

Autorzy: Krystyna Mazurek-Łopacińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

Magdalena Sobocińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: content marketing e-marketing inbound marketing media społecznościowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (83-92)
Klasyfikacja JEL: M15 M30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zwiększająca zasięg wirtualizacja życia społecznego sprawia, że poszukiwane są skuteczne i efektywne narzędzia marketingu internetowego. Jednym z nich jest content marketing, którego znaczenie rośnie w szczególności w kontekście dokonujących się przemian w zachowaniach internautów, którzy w coraz większym stopniu ignorują komunikaty reklamowe. Celem artykułu jest ukazanie istoty content marketingu i jego narzędzi w kontekście zmian funkcji internetu, a także rozwoju koncepcji marketingu. W artykule ukazano zadania content marketingu. Podkreślając potrzebę długofalowości prowadzenia tego typu działań, wskazano na etapy strategii content marketingowej. Artykuł przygotowano na podstawie przeglądu literatury i raportów badawczych oraz analizy studiów przypadków. Prowadzone w artykule rozważania i analizy wskazują, że tworzenie atrakcyjnych, angażujących i wartościowych dla internautów treści wymaga bardzo dobrej znajomości potrzeb oraz zachowań odbiorców przekazu, jak również zmieniających się algorytmów wyszukiwarek internetowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Błażewicz, G. (2016). Rewolucja z marketing automation. Jak wykorzystać potencjał Big Data. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Bruns, A. (2008). Blogs, wikipedia, second life, and beyond. from production to produsage. New York: Peter Lang.
3.Chaffey, D. (2016). Digital business i e-commerce management. Strategia, realizacja, praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Dietrich, G. (2015). Spin Sucks: communication and reputation management in the digital age. Indianapolis: Pearson Education.
5.Kaplan, A.M., Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53 (1) 59‒68.
6.Kotler, Ph.,‎ Kartajaya, H.,‎ Setiawan, I. (2016). Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital Hardcover. Hoboken: John Wiley & Sons.
7.Lieb, R., Szymanski, J. (2017). Content – the atomic particle of marketing: the definitive guide to content marketing strategy. London: Kogan Page.
8.Ludwiński, M., Miller, G., Albińska, M., Apitz, M., Jedrachowicz, K., Nowak, A. (2018). Kiedy content zamiast reklamy. Marketing w Praktyce, 2.
9.Stwarz, B. (2015). Content marketing po polsku. Jak przyciągać klientów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Tobiasz, M., Szymański, W. (2018). Content marketing. W: G. Mazurek (red.), E-Marketing. Planowanie, narzędzia, praktyka. Warszawa: Poltext.
11.Vescovi, T., Gazzola, P., Checchinato, F. (2010). Invading customers. New market relationships. Journal of Marketing Trends, 1, 41‒57.
12.Żabiński, L. (2007). Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Istota, sposoby identyfikacji, systematyka. W: T. Żabińska, L. Żabiński (red.), Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.