Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (52) 2018

Rok wydania:2018

Pliki opcjonalne

miz_nr_2_(52)_2018_strona_redakcyjna_i_spis_tresci.pdf Pobierz
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Selected predictors of the evaluation of credibility of information on food packaging among processors and distributors


(Wybrane uwarunkowania oceny wiarygodności informacji na opakowaniach żywności wśród przetwórców i dystrybutorów)
9 (7-15) Paweł Bryła Więcej
2.

Zmiany sytuacji materialnej i gospodarowanie dochodem w gospodarstwach domowych

11 (17-27) Piotr Cyrek Więcej
3.

Pracownik 50+ w świetle badań własnych – analiza porównawcza

9 (29-37) Iwona Czerska Więcej
4.

Organizacja wielkich wydarzeń sportowych w realizacji celów marketingu terytorialnego na przykładzie The World Games 2017

10 (39-48) Magdalena Daszkiewicz Więcej
5.

Barwa opakowania jako element kształtujący atrakcyjność rynkową herbaty

9 (49-57) Przemysław Dmowski, Maria Śmiechowska, Michał Gosk Więcej
6.

Examples of good CSR practices in the TFL sector


(Przykłady dobrych praktyk w sektorze TSL)
12 (59-70) Barbara Kos Więcej
7.

Ensuring the mobility of senior citizens in urban areas – analysis of Polish cities SUMPs


(Zapewnienie mobilności miejskiej dla seniorów – analiza PZMM polskich miast)
11 (71-81) Joanna Kos-Łabędowicz Więcej
8.

Content marketing w aspekcie ewolucji funkcji internetu i rozwoju koncepcji marketingu

10 (83-92) Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska Więcej
9.

Zachowanie osób starszych na rynku przypraw i produktów przyprawowych

11 (93-103) Joanna Newerli-Guz Więcej
10.

Strengthening relationships with residents via internet and mobile communication in territorial marketing on the example of the city of Częstochowa


(Zacieśnianie relacji z mieszkańcami za pośrednictwem komunikacji internetowej i mobilnej w marketingu terytorialnym na przykładzie miasta Częstochowa)
10 (105-114) Anna Niedzielska, Krzysztof Ratman Więcej
11.

Wizerunek miasta w ocenie mieszkańców i jego determinanty

13 (115-127) Agata Niemczyk Więcej
12.

Świadomość ekologiczna a dywergencja zachowań konsumentów na rynku turystycznym

8 (129-136) Agnieszka Niezgoda, Ewa Markiewicz Więcej
13.

Współpraca z organizacjami świadczącymi usługi marketingowe z perspektywy ich klientów

10 (137-146) Robert Nowacki Więcej
14.

Badania marketingowe ‒ korzyści z rezultatów wobec wewnętrznych ograniczeń podmiotów gospodarczych i środowiska ich działania

9 (147-155) Dariusz Oczachowski Więcej
15.

Rola internetu w podejmowaniu decyzji zakupowych przez młodych dorosłych

8 (157-164) Joanna Pikuła-Małachowska Więcej
16.

Merchandising w handlu tradycyjnym i internetowym w opinii klientów

9 (165-173) Agnieszka Rybowska Więcej
17.

Polskie „sieciaki” na rynku turystycznym na przykładzie odwiedzających Kraków

13 (175-187) Renata Seweryn Więcej
18.

Synergy between social media marketing and maps of health needs in oncology – on the example of defining the potential of social media marketing in promoting health behaviors among junior high school students


(Synergia social media marketingu i map potrzeb zdrowotnych w onkologii na przykładzie określenia potencjału social media marketingu w propagowaniu zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży gimnazjalnej)
9 (189-197) Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Magdalena Wójcik Więcej
19.

Reklama internetowa a decyzje zakupowe Polaków i Brytyjczyków – analiza demograficzna

15 (199-213) Katarzyna Szalonka, Agnieszka Sadowa Więcej
20.

Problem dezinformacji konsumentów poszukujących informacji o usługach turystycznych za pośrednictwem internetu

9 (215-223) Tomasz Szopiński Więcej
21.

Advergaming jako innowacyjna forma reklamowa

9 (225-233) Grzegorz Szymański, Barbara Mróz-Gorgoń, Agata Stasiak Więcej
22.

Znaczenie monitoringu w kształtowaniu regionalnych produktów sieciowych w turystyce

11 (235-245) Marzena Wanagos Więcej
23.

Możliwości rozwoju marketingu funeralnego w Polsce w świetle uwarunkowań kulturowych

10 (247-256) Paweł Waniowski Więcej
24.

Sale and distribution of traditional and regional food in Poland and EU – a benchmark study


(Sprzedaż i dystrybucja żywności tradycyjnej oraz regionalnej w Polsce i Unii Europejskiej – benchmarking)
8 (257-264) Aleksandra Wilczyńska Więcej