Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.52-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (52) 2018
Synergy between social media marketing and maps of health needs in oncology – on the example of defining the potential of social media marketing in promoting health behaviors among junior high school students
(Synergia social media marketingu i map potrzeb zdrowotnych w onkologii na przykładzie określenia potencjału social media marketingu w propagowaniu zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży gimnazjalnej)

Autorzy: Magdalena Syrkiewicz-Świtała
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Magdalena Wójcik
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Słowa kluczowe: marketing social media marketing promocja zdrowia zdrowie publiczne
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (189-197)
Klasyfikacja JEL: M30 I10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Znalezienie efektywnych narzędzi propagowania zachowań prozdrowotnych stało się priorytetem polityki zdrowotnej przy ustalaniu map potrzeb zdrowotnych w onkologii. Celem artykułu jest wskazanie punktów stycznych między social media marketingiem a mapami potrzeb zdrowotnych na przykładzie określenia potencjału tego narzędzia i źródła informacji w propagowaniu zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży gimnazjalnej. Materiał badawczy stanowiły badania pilotażowe, ankietowe. Przebadano 210 uczniów z gimnazjów z Będzina. Wykorzystano programy Microsoft Exel i StatSoft Statistica, zastosowano test chi-kwadrat, poziom istotności α = 0,05. Na podstawie badań stwierdzono, że ze względu na powszechność stosowania mediów społecznościowych, będą one miały znaczące zadanie w poszerzaniu wiedzy na temat zdrowego stylu życia i profilaktyce chorób onkologicznych w przyszłości. Synergia social media marketingu i map potrzeb zdrowotnych może stanowić skuteczne narzędzie optymalizacji zarządzania w ochronie zdrowia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cianciara, D. (2010). Zarys współczesnej promocji zdrowia. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL.
2.Cupiał, M., Masztalerz-Migas, A. (2013). Mass media w promocji zdrowego stylu życia. Family Medicine & Primary Care Review, 15 (2), 83‒84.
3.Global Digital Report 2018 (30.04.2018). We Are Social – Digital Report 2018. Retrieved from: https://digitalreport.wearesocial.com/.
4.Jakimiuk, A. (12.04.2018). Dieta a nowotwory. Co jeść, żeby nie zachorować na raka? Retrieved from: www.poradnikzdrowie.pl/diety/lecznicze/dieta-nowotwory-co-jesc-zeby-nie-zachorowac-na-raka_42120.html.
5.Kowalska, M.E. Kalinowski, P., Bojakowska, U. (2013). Komunikacja internetowa jako aktywne medium przekazu wiedzy o zdrowiu – szanse, zagrożenia i ograniczenia. Pielęgniarstwo Polskie, 4, 300‒304.
6.Kulik, T. (2002). Koncepcja zdrowia w medycynie. Lublin.
7.Kulik, T., Pacion, A. (2014). Zdrowie publiczne. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL.
8.Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla Polski (16.03.2018). Retrieved from: www.archiwum.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2015/12/MPZ_onkologia_Polska.pdf.
9.Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii (16.03.2018). Ministerstwo Zdrowia. Retrieved from: http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-potrzeb-zdrowotnych-w-zakresie-onkologii/.
10.Mobile, digital i social media w Polsce 2018 – co HR musi wiedzieć (14.02.2018). Retrieved from: https://gojtowska.com/2018/02/14/mobile-digital-social-media-w-polsce/.
11.Paszkowska, M. (2008). Rola Internetu w promocji zdrowia. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 3, 244‒252.
12.Pawlak-Dobrzańska, M. (2017). Digital Poland, czyli kilka statystyk, które powinien znać każdy HR--owiec. Retrieved from: http://greatdigital.pl/digital-poland-czyli-statystyk-dla-hr/ (30.04.2018).
13.Syrkiewicz-Światała, M, Holecki, T, Wojtynek, E. (2014). Znaczenie mass mediów w promocji zdrowia. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20 (2), 171‒176.
14.Szymczuk, E., Zajchowska, J., Dominik, A., Makarska-Studzińska, M., Zwolak, A., Daniluk, J. (2011). Media jako źródło wiedzy o zdrowiu. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 17 (4), 165‒168.