Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.52-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (52) 2018
Advergaming jako innowacyjna forma reklamowa

Autorzy: Grzegorz Szymański
Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Barbara Mróz-Gorgoń
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

Agata Stasiak
Słowa kluczowe: innowacje marketingowe advergaming gry reklamowe in-game-ads
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:9 (225-233)
Klasyfikacja JEL: M00 M31 M37 M39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Advergames są coraz powszechniej wykorzystywanym narzędziem promocji we współczesnym rynku reklamowym. Głównym celem artykułu jest identyfikacja stopnia akceptacji i analiza opinii graczy w stosunku do advergamingu. Przeprowadzono badanie ankietowe, które pozwoliło na wskazanie istotnych trendów w temacie przedmiotu, a także na uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Analizując uzyskane wyniki, można wnioskować, że reklamy w grach są nie są w pełni akceptowane przez graczy. Jedynie 15,2% je akceptuje, a dla 24,3% są obojętne. W obszarze wpływu płci na opinie, można stwierdzić, że płeć ma znaczenie przy identyfikacji zachowania graczy. W niektórych płaszczyznach różnice są znaczne, a przy innych znikome. Advergames to skuteczna innowacja marketingowa, która dzięki powiązaniu z internetem pozwala na wszechobecny i odpowiedni dostęp do odbiorców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Calin, G. (2010). Advergames: characteristics, limitations and potential. Annals of Faculty of Economics, 1 (1), 726‒730.
2.Cauberghe, V., Pelsmacker de, P. (2010). Advergames: the impact of brand prominence and game repetition on brand responses. Journal of Advertising, 39 (1), 5‒18.
3.CNET (21.07.2018). Mobile gaming wins in the bedroom. Pobrano z: https://www.cnet.com/news/mobile-gaming-wins-in-the-bedroom/.
4.Dahl, S., Eagle, L. Fernandez, C. (2006). Analyzing advergames: active diversions or actually deception. W: K. Podnar, Z. Jancic, (red.), 11th International Corporate and Marketing Communications Conference. Ljubljana, Slovenia.
5.Domaradzki, K. (30.06.2015). 10 najlepszych outsourcingowych lokalizacji w Europie. Pobrano z: www.forbes.pl/najlepsze-outsourcingowe-lokalizacje-w-europie,artykuly,181556,1,1.html.
6.Dziewanowska, K. Kacprzak-Choińska, A. (2012). Marketing doświadczeń w Internecie na przykładzie gier reklamowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 712, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 26, 187‒198.
7.Ghirvu, A. (2012). In-game advertising: advantages and limitations for advertisers. The USV Annals of Economics and Public Administration, 12 (1), 114‒119.
8.Grabowska, J. (2012). Outsourcing usług logistycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 60, 83‒96.
9.Gregor, B. Gotwald, B. (2012). Advergaming i grywalizacja jako trend i szansa dla marketingu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 712, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 26, 199‒211.
10.GryOnline (27.07.2018). Najpopularniejsze gry na GRYOnline.pl w 2017 roku. Pobrano z: https://www.gry-online.pl/S013.asp?ID=107174.
11.Gupta, PB. Lord, KR. (2012). Product placement in movies: The effect of prominence and mode on audience recall. Journal of Current Issues and Research in Advertising, 20 (1), 47‒59.
12.IAB Polska (30.05.2018). Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce. Pobrano z: https://iab.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/Raport-Perspektywy-Rozwojowe-Reklamy-Online-2017-2018.pdf.
13.Karpińska-Krakowiak, M. (2016). Możliwości kształtowania zaangażowania konsumentów wobec marki w mediach społecznościowych za pomocą humoru. Studia i Prace WNEiZ US, 43 (2), 95‒103.
14.Mitręga, M. (2013). Advergaming jako rozwijająca się forma komunikacji marketingowej. Studia Ekonomiczne, 140, 133–143.
15.Mracek, P. Mucha, M. (2011). Application of knowledge in advergaming as a possible source of competitive advantage. Journal of Competitiveness, 11 (3), 108‒118.
16.Pomykalski, A. Blażlak, R. (2014). Współczesne tendencje zarządzania organizacjami poprzez innowacje. Studia Ekonomiczne, 183 (2), 141‒150.
17.Purswani, G. (2010). Advergames, their use and potential regulation. Asia Pacific Public Relations Journal, 11 (7), 57‒63.
18.Stobiecka, J., Stobiecki, P. (2015). Gamifikacja jako nowe narzędzie marketingu relacji – próba klasyfikacji odbiorców. Handel Wewnętrzny, 1 (354), 261‒271.
19.Szreder, M. (2004). Metody i techniki sondażowych badań opinii. Warszawa: PWE.
20.Tkaczyk, P. (2012). Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych. Gliwice: Helion.