Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.52-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (52) 2018
Polskie „sieciaki” na rynku turystycznym na przykładzie odwiedzających Kraków

Autorzy: Renata Seweryn
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: generacje młodzież „sieciaki” turystyka rynek turystyczny
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:13 (175-187)
Klasyfikacja JEL: D12 L83 Z33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie specyfiki zachowań rynkowych w turystyce najmłodszego pokolenia Polaków, czyli „zetów”. Na podstawie literatury przedmiotu wyszczególniono cechy charakterystyczne dla tej generacji, a następnie w części empirycznej, bazując na informacjach pochodzących z sondażu diagnostycznego, przeprowadzonego wśród odwiedzających Kraków w 2017 roku, zweryfikowano pięć hipotez badawczych. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić m.in., że „sieciaki” w większym odsetku korzystają z mediów społecznościowych i zasięgają opinii znajomych przy zdobywaniu informacji o destynacji, przygotowują sobie wyjazd we własnym zakresie, podróżują pociągiem, w towarzystwie znajomym i do znajomych oraz, co najbardziej zaskakujące, są lojalniejsi wobec miejsca recepcji niż inni uczestnicy krajowego ruchu turystycznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borkowski, K., Grabiński, T., Seweryn, R., Mazanek, L., Grabińska, E. (2018). Ruch turystyczny w Krakowie w 2017 roku. Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna.
2.Hysa, B. (2016). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 97, 385‒398.
3.Lyons, S.T., Schweitzer, L. i Eddy S.W. (2015). How Have Careers Changed? An Investigation of Changing Career Patterns across Four Generations. Journal of Managerial Psychology, 30 (1), 8‒21.
4.Mizuko, I., Baumer, S. (2008). Living and Learning with New Media: Summary of Findings from the Digital Youth Project. MacArthur Foundation Reports on Digital Media and Learning. Massachusetts: The MIT Press.
5.Ruth, N., Bolton, A., Parasuraman, A., Hoefnagels, A., Migchels, N., Kabadayi, S., Gruber, T., Komarova Loureiro, Y., Solnet, D. (2013). Understanding Generation Y and Their Use of Social Media: a Review and Research Agenda. Journal of Service Management, 24 (3), 245‒267.
6.Seweryn, R. (2012). Lojalność odwiedzających wyzwaniem dla obszaru recepcji turystycznej w obecnych warunkach rynkowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 258, 24‒34.
7.Tulgan, B. (2009). Not Everyone Gets a Trophy: How to Manage Generation Y. San Francisco: Jossey-Bass.
8.Williams, K.C., Page, R.A. (2011). Marketing to the Generations. Journal of Behavioral Studies in Business, 3 (1), 1‒17.
9.Żarczyńska-Dobiesz, A., Chomątowska B. (2014). Pokolenie „Z” na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 405‒415.