Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
The scope of the use of a shared services centre in Polish communes
(Zakres wykorzystania centrum usług wspólnych w polskich gminach)

Autorzy: Monika Kaczurak-Kozak
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Słowa kluczowe: gmina wspólna obsługa centrum usług wspólnych zespół obsługi jednostek oświatowych
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (311-318)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy centra usług wspólnych tworzone w polskich gminach po zmianie przepisów ustrojowych to w istocie nowe rozwiązanie na tle funkcjonujących dotychczas zespołów obsługi jednostek oświatowych. Metodologia badania – Studia literaturowe, analiza regulacji prawnych, analiza dokumentów źródłowych oraz wnioskowanie. Wynik – Centra usług wspólnych znajdują uznanie w sferze działań polskiego samorządu terytorialnego, lecz nie są dostatecznie wykorzystywane. Gminy generalnie tworzą centra usług wspólnych na bazie funkcjonujących wcześniej zespołów obsługi jednostek oświatowych i skupiają się głównie na obsłudze tych jednostek. Oryginalność/wartość – Badanie zarysowało aktualny charakter wspólnej obsługi w polskiej gminie. Jego wyniki mogą stanowić bazę do dalszych analiz, poszukujących odpowiedzi na pytanie o przyczyny braku szerszego zastosowania centrów usług wspólnych w polskiej praktyce samorządowej.
Pobierz plik

Plik artykułu