Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
Depreciation in the Polish Income Tax System
(Amortyzacja w polskim systemie podatku dochodowego)

Autorzy: Jolanta Iwin-Garzyńska ORCID
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: finanse finanse przedsiębiorstwa podatek dochodowy od osób prawnych system podatkowy amortyzacji
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:10 (51-60)
Klasyfikacja JEL: K34 M40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel –w artykule przedstawiono istotę system amortyzacji podatkowej z ukazaniem zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w tym zakresie Metodologia badania – zastosowano metody analizy literatury oraz krytycznej analizy prawa podatkowego, szczególnie podatku dochodowego od osób prawnych Wynik – zaprezentowano istotę amortyzacji podatkowej w polskim systemie podatku dochodowego Oryginalność/Wartość – oryginalne zaprezentowanie podatkowego aspektu amortyzacji w kontekście finansów przedsiębiorstwa
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Głuchowski J., Handor D., Patyk J., Szymańska J. (2002) Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce. Polish Scientific Publishers PWN, Warszawa
2.Iwin-Garzyńska J.,( 2005), Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami, PWE, Warszawa
3.Iwin-Garzyńska J, (2016) Common Consolidated Corporate Tax Base (Ccctb) In the Theory of Corporate Fi-nance, International Journal of Accounting and Taxation, June 2016, Vol. 4, No. 1, pp. 17-51, ISSN: 2372-4978 (Print),
4.Kubacki R, (2012) Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych, Unimex, Wrocław
5.Litwińczuk H., (1996), Prawo podatkowe podmiotów gospodarczych. KiK, Warszawa
6.Owsiak S., (2005), Public finances. Theory and practice. Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydanie trzecie zmie-nione, Warszawa
7.Ozaki N., (1998) An Outline of Japanese Taxes. Tax Bureau Ministry of Finance, Tokyo
8.Supera-Markowska M., (2010) Wspólna Skonsolidowana Podstawa Opodatkowania jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE, C.H. C.H. C.H.Beck, Warszawa
9.Tax Guide for Small Business. Internal Revenue Service. Washington D.C. 1993,
10.Law of 15 February 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych [on Corporate Income Tax] (OJ 2000 r. No. 54, pos. 654 with later modifications
11.Judgment of the NSA of 21.06.2006. II FSK 921/05. Legalis
12.Judgment of the NSA of 27 March 2003, SA/Bd 482/03 unpublished
13.Judgment of the NSA of 17 April 2008, II FSK 282/07, Published at http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
14.Judgement of the NSA of 6 June 2006, II FSK 909/05, Published. MoPod 2006/12/44
15.Interpretation of the director of the Tax Chamber in Poznań of 26 August 2013. No. ILPB4/423-182/13-2/DS.