Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017
WYBRANE INSTRUMENTY OGRANICZANIA OSZUSTW PODATKOWYCH W PODATKU VAT

Autorzy: Dariusz Pauch
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: podatki oszustwa podatkowe podatek VAT
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (219-226)
Klasyfikacja JEL: H25 H26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem rozważań jest wskazanie na instrumenty ograniczania luki podatkowej w podatku VAT. Metodologia badania – podstawą analizy są: literatura przedmiotu, akty prawne oraz dokumenty Ministerstwa Finansów, a także dane statystyczne. Wynik – porównanie czterech mechanizmów ograniczania oszustw podatkowych w podatku VAT stosowanych w Polsce. Oryginalność/wartość – wartością artykułu jest prezentacja aktualnych instrumentów ograniczania oszustw podatkowych w podatku VAT.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Godusławski, B. (2017). Fiskus woli zapobiegać, niż ściągać. Puls Biznesu, 61 (4824), 4–5.
2.Opinia nr 8/2015 Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego z 20.08.2015 w sprawie Propozycji Zespołu ds. podatków pośrednich Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego dotyczących rozwiązań ograniczających możliwość popełniania oszustw VAT. Split payment (2015). Warszawa: PWC.
3.Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2016 Final Report (2016). Warsaw: European Comission.
4.Ustawa z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.
5.Ustawa z 9.03.2017 o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Dz.U. poz. 708.
6.Załącznik do uchwały nr 17 Rady Ministrów z 12.02.2013 w sprawie przyjęcia Strategii „Sprawne Państwo 2020”.
7.Załącznik nr 11 i 14 do ustawy z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. nr 54, poz. 535.
8.Załącznik nr 13 do ustawy z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. nr 54, poz. 535.