Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017

Rok wydania:2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

2 (1-2) --- Więcej
*

Spis treści

2 (3-4) --- Więcej
1.

Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a strukturą aktywów

18 (11-28) Piotr Figura Więcej
2.

Uwarunkowania budowania relacji małych i średnich przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia

15 (29-43) Aleksandra Kolemba Więcej
3.

Konflikty interesów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – przesłanki i konsekwencje

10 (45-54) Gabriela Łukasik Więcej
4.

Czynniki determinujące przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce

11 (55-65) Danuta Zawadzka, Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Agnieszka Sompolska-Rzechuła Więcej
5.

Innowacje a internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw

11 (69-79) Magdalena Brojakowska-Trząska Więcej
6.

Rola IT Service Managera w innowacyjnym zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami

11 (81-91) Teresa Łuczka, Agnieszka Buhmann Więcej
7.

Determinanty działalności innowacyjnej w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce – regresja logistyczna

13 (93-105) Arkadiusz Świadek Więcej
8.

Ocena efektywności wydatkowania środków w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na wspieranie mikroprzedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego

12 (109-120) Wojciech Kozłowski Więcej
9.

Finansowanie wewnętrzne małych przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego

14 (121-134) Magdalena Mądra-Sawicka Więcej
10.

Importance of funding sources to the scale of activity of social enterprises


(Znaczenie źródeł finansowania dla skali działalności przedsiębiorstw społecznych)
10 (135-144) Paweł Mikołajczak Więcej
11.

Interakcje między finansowaniem długu publicznego i działalności przedsiębiorstw

7 (145-151) Andrzej Szopa Więcej
12.

Formy i zakres wsparcia sektora MSP w dostępie do rynku kapitałowego

9 (155-163) Dominika Kordela Więcej
13.

Unia rynków kapitałowych - szanse i zagrożenia z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa

8 (165-172) Maciej Pawłowski Więcej
14.

WYBRANE INSTRUMENTY POLITYKI DYWIDEND W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

10 (173-182) Sławomir Zarębski Więcej
15.

Jednolity Plik Kontrolny - korzyści i koszty cyfryzacji w MSP

11 (185-195) Grażyna Voss Więcej
16.

Podatkowy kapitał amortyzacyjny

8 (199-206) Jolanta Iwin-Garzyńska Więcej
17.

Prawnopodatkowe aspekty pozyskiwania kapitału w ramach finansowania społecznościowego przez mikro i małe przedsiębiorstwa

12 (207-218) Katarzyna Kocoń Więcej
18.

WYBRANE INSTRUMENTY OGRANICZANIA OSZUSTW PODATKOWYCH W PODATKU VAT

8 (219-226) Dariusz Pauch Więcej
19.

Obciążenie podatkiem u źródła usług niematerialnych nabywanych od podmiotów zagranicznych

10 (227-236) Lidia Peretiatkowicz Więcej
20.

Finansowe skutki wprowadzenia zryczałtowanego podatku do-chodowego w małych gospodarstwach rolniczych

13 (237-249) Magdalena Mądra-Sawicka, Mirosław Wasilewski Więcej
21.

Efektywne obciążenie podatkiem dochodowym małych podatników

10 (251-260) Anna Leszczyłowska Więcej