Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017
Podatkowy kapitał amortyzacyjny

Autorzy: Jolanta Iwin-Garzyńska ORCID
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: podatek dochodowy amortyzacja kapitał
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (199-206)
Klasyfikacja JEL: G30 H21 H25 K34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – podkreślenie znaczenia podatkowego kapitału amortyzacyjnego w przedsiębiorstwie. Metodologia badania – wykorzystano metodę analizy literatury oraz krytycznej analizy norm prawa podatkowego, zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynik – w wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono istotę podatkowego kapitału amortyzacyjnego jako oszczędności na płatności podatku dochodowego. Oryginalność/wartość – wartością dodaną publikacji jest oryginalne przedstawienie podatkowego aspektu amortyzacji w kontekście istoty kapitału i podatku dochodowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.An Overview of the Main Issues That Emerged an the First Meeting of the Subgroup on Tax Depreciation of Assets. CCCTB/WP/007/doc.en, Brussels, 23.02.2005.
2.Dobija, M. (2002). Rachunkowość zarządcza i controling. Warszawa: PWN.
3.Hendriksen, E.A., Breda van, F.M. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: PWN.
4.Iwin-Garzyńska, J. (2015). Amortyzacja podatkowa jako instrument wspierania inwestycji małych przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 848, Ekonomiczne Problemy Usług, 116, 623–632.
5.Modzelewski, W. (red.) (2005). Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego. Warszawa: Instytut Studiów Podatkowych.
6.Owsiak, S. (2013). Harmonizacja podatków bezpośrednich warunkiem integracji gospodarczej Unii Europejskiej. Polskie Wyd. Naukowe. Pobrane z: http://www.pte.pl (15.01.2017).
7.Preferencje podatkowe w Polsce (2010, 2011). Raport Ministerstwa Finansów. Załącznik nr B: Wartość preferencji podatkowych, Warszawa.
8.Summary Record of the Meeting of the Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group. CCCTB/ WP/013, Brussels, 8.07.2005.
9.Supera-Markowska, M. (2010). Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE. Warszawa: C.H. Beck.
10.Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. t.j. Dz.U. 2016, poz. 1888.
11.Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. t.j. Dz.U. 2013, poz. 330. Ustawa z 5.03.2009 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. nr 69, poz. 587.