Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017
Determinanty działalności innowacyjnej w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce – regresja logistyczna

Autorzy: Arkadiusz Świadek
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania
Słowa kluczowe: innowacje przeszkody mikro i małe przedsiębiorstwa regresja logistyczna Polska
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:13 (93-105)
Klasyfikacja JEL: O31 O14 L52 C25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – identyfikacja i ocena kierunku oraz siły oddziaływania wybranych czynników na decyzje w zakresie finansowania działalności innowacyjnej w grupie mikro i małych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Metodologia badania – zastosowano metodę wieloczynnikowej krokowej regresji logitowej opartej na przeprowadzonych w terenie badaniach ankietowych. Wynik – oddziaływanie czynników hamujących działalność innowacyjną w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce jest nieoczywiste i niejednorodne. Ważną kwestią okazuje się być dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw, ponieważ z nią idzie w parze świadomość zagrożeń związanych z implementacją nowych technologii. Oryginalność/wartość – ukazano statystycznie uzasadniony i zweryfikowany związek między ograniczeniami a działalnością innowacyjną w Polsce w grupie mikro i małych przedsiębiorstw przemysłowych, wykazując jednak jego niezwykły charakter. Wskazano również na podobieństwo prawidłowości w tym zakresie w stosunku do bardziej rozwiniętych krajów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baldwin, J., Hanel, P. (2003). Innovation and Knowledge Creation in an Open Economy Canadian Industry and International Implications. Cambridge: Cambridge University Press.
2.Baldwin, J., Lin, Z. (2002). Impediments to Advanced Technology Adoption for Canadian Manufacturers. Research Policy, 31, 1–18.
3.Blanchard, P., Huiban, J.P., Musolesi, A., Sevestre, P. (2013). Where There Is a Will, There Is a Way? Assessing the Impact of Obstacles to Innovation. Industrial and Corporate Change, 22 (3), 679–710.
4.Denrell, J. (2003). Vicarious Learning, Undersampling of Failure, and the Myths of Management. Organization Science, 14 (3), 227–243.
5.D’Este, P., Iammarino, S., Savona, M., Tunzelmann von, N. (2012). What Hampers Innovation? Revealed Barriers versus Deterring Barriers. Research Policy, 41 (2), 482–488.
6.Ferriani, S., Garnsey, E., Probert, D. (2008). Sustaining Breakthrough Innovation in Large Established Firms: Learning Traps and Counteracting Strategies. W: J. Bessant, T. Venables (red.), Creating Wealth from Knowledge: Meeting the Innovation Challenge (s. 177–202). UK: Edward Elgar.
7.Galia, F., Legros, D. (2004). Complementarities between Obstacles to Innovation: Evidence from France. Research Policy, 33, 1185–1199.
8.GUS (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012–2014. Warszawa.
9.Haffer, M. (red.) (2004). Innowacyjność i potrzeby proinnowacyjne przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego. Toruń: Wyd. UMK.
10.Iammarino, S., Sanna-Randaccio, F., Savona, M. (2009). The Perception of Obstacles to Innovation Foreign Multinationals and Domestic Firms in Italy. Revue d’Economie Industrielle, 125, 75–104.
11.Juchniewicz, M., Grzybowska, B. (2010). Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: PARP.
12.Kamińska, W. (2006). Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988–2003. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
13.Kotowicz-Jawor, J. (1998). Resume dotyczące badań innowacyjności polskiej gospodarki. Gospodarka Narodowa, 5–6, 24–25.
14.Loof, H., Heshmati, A. (2006). On the Relationship between Innovation and Performance: A Sensitivity Analysis. Economics of Innovation and New Technology, 15, 317–344.
15.Maddala, G.S. (2006). Ekonometria. Warszawa: PWN.
16.Mancusi, M.L., Vezzulli, A. (2010). R&D, Innovation, and Liquidity Constraints. KITeS Working Papers 30/2010. Bocconi University.
17.Mohnen, P., Palm, F.C., Loeff van der, S.S., Tiwari, A. (2004). Financial Constraints and other Obstacles: Are There a Threat to Innovation Activity? De Economist, 56, 201–214.
18.Mohnen, P., Rosa, J. (2000). Les obstacles à l’innovation dans les industries de services au Canada. CIRANO Scientific Series, 2000-14. Pobrane z: http://www.cirano.umontreal.ca (12.12.2016).
19.Pellegrino, G., Piva, M., Vivarelli, M. (2012). Young Firms and Innovation: A Microeconometric Analysis. Structural Change and Economic
20.Dynamics, 23 (4), 329–340. Savignac, F. (2006). The Impact of Financial Constraints on Innovation: Evidence from French Manufacturing Firms. Cahiers de la MSE 2006.42, CNRS.
21.Savignac, F. (2008). Impact of Financial Constraints on Innovation: What Can Be Learned from a Direct Measure? Economics of Innovation and New Technology, 17, 553–569.
22.Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystki. T. 2. Kraków: Statsoft.
23.Starczewska-Krzysztoszek, M. (2006). Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 2006. Raport z badań. Monitoring kondycji sektora MSP 2006. Warszawa: PKPP Lewiatan.
24.Stawasz, E., Głodek, P. (2003). Raport z badania potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP w województwie śląskim. Łódź. Pobrane z: www.ris-silesia.org.pl (11.11.2005).
25.Świadek, A. (2007). Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w przemyśle polskim. Studium badawcze. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
26.Tarnawa, A. (2015). (Nie)oczekiwana mikroinnowacyjność. W: P. Zadura-Lichota (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności (s. 47–62). Warszawa: PARP.
27.Tiwari, A.K., Mohnen, P., Palm, F.C., Loeff van der, S.S. (2007). Financial Constraints and R&D Investment: Evidence from CIS. UNU-MERIT Working Paper 2007-011, United Nations University.
28.Tourigny, D., Le, C. (2004). Impediments to Innovation Faced by Canadian Manufacturing Firms. Economics of Innovation and New Technology, 13, 217–250. Welfe, A. (1988). Ekonometria. Warszawa: PWE.
29.Whitfield, E. (1979). Innowacje w przemyśle. Warszawa: PWE. Zadura-Lichota, P. (red.) (2015). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności. Warszawa: PARP.
30.Żołnierski, A. (2005). Innowacyjność polskich mikroprzedsiębiorstw. Warszawa: PAR