Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017
Obciążenie podatkiem u źródła usług niematerialnych nabywanych od podmiotów zagranicznych

Autorzy: Lidia Peretiatkowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Finansów Publicznych
Słowa kluczowe: podatek u źródła podatek dochodowy od osób prawnych podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowanie usług niematerialnych
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (227-236)
Klasyfikacja JEL: H22 H26 K34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest przedstawienie zasad rozliczania podatku u źródła od tak zwanych usług niematerialnych nabywanych od podmiotów zagranicznych oraz ukazanie problemów polskich podatników z tym związanych. W artykule omówiono również przepisy dotyczące określenia kryteriów podlegania dochodu ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, które obowiązują od 2017 roku. Celem opracowania jest także wskazanie mankamentów konstrukcji podatku u źródła od usług niematerialnych i przedstawienie kierunków zmian w tym zakresie. Metodologia badania – studia literatury przedmiotu, orzecznictwa, interpretacji podatkowych oraz analiza przepisów prawa. Wynik – wskazano konsekwencje podatkowe zmian oraz aktualne stanowisko organów podatkowych w zakresie obszarów problemowych dotyczących rozliczania podatku u źródła od usług niematerialnych. Oryginalność/wartość – artykuł prezentuje obszary problemowe związane z rozliczaniem podatku u źródła od nabywanych usług niematerialnych od podmiotów zagranicznych
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartosiewicz, A., Kubacki, R. (2014). PIT. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Małecki, P., Mazurkiewicz, M. (2014). CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Mariański, A., Jaszczak, D., Kuźniacki, B., Nowak, A., Wilk, M. (2014). CIT. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Panasiuk, A.M. (2013). Podmiot zobowiązania podatkowego – rezydencja podatkowa w wybranych krajach. W: A.M. Panasiuk, Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób fizycznych. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Świtała, F. (2015). Usługi świadczone przez nierezydentów a orzecznictwo sadowe w sprawach podatku dochodowego. Toruński Rocznik Podatkowy, 49–66.
6.Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowego od osób fizycznych. Dz.U. 2016, poz. 2032.
7.Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U.2017, poz. 1948.