Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI

Autorzy: Krystyna Dziubich
Politechnika Gdańska

Henryk Krawczyk
Politechnika Gdańska

Beata Krawczyk-Bryłka
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: współpraca nauka – biznes modelowanie procesów biznesowych BPMN zespoły wirtualne analiza
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (181-194)

Abstrakt

Artykuł prezentuje koncepcję Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji: CD NIWA, które jest środowiskiem przetwarzania w chmurze obliczeniowej, źródłem stale doskonalonych aplikacji i usług oraz platformą współpracy użytkowników. Interaktywność współdziałania nauki i biznesu jest głównym założeniem i celem Centrum Doskonałości NIWA, które ma też służyć budowaniu społeczności współpracującej w zakresie realizacji przedsięwzięć. W artykule zaprezentowano przykład możliwości zastosowania CD NIWA w modelowaniu procesów biznesowych w oparciu o BPMN oraz model pracy zespołu wirtualnego wspierający wykorzystanie potencjału zespołów współpracujących w środowisku CD NIWA.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aalst W., Hee K.M., Workfl ow Management: Models, Methods, and Systems (Cooperative Information Systems), MIT Press, 2004.
2.Benetyte D., Matuliaviciene G., Building trust in virtual teams within organizational context, „Regional Formation and Development Studies” 2013, Vol. 10, No. 2.
3.Bridgeland D.M., Zahavi R., Business Modeling – A Practical Guide to Realizing Business Value, Morgan Kaufmann, Amsterdam 2009.
4.Ferreira P.G.S., Lima E.P., Costa S.E.G., Developing a methodology for assessing virtual teams’ performance perception, „International Journal of Productivity and Performance Management” 2012, Vol. 61, No. 7.
5.http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/enterprise/pdfs/magic-quadrant-forbusiness-process-management-suites.pdf.
6.Jeston J., Nelis J., Business Process Management –Practical Guidelines to Successful Implementations, Elsevier, Oxford 2006.
7.Krawczyk H., Proficz J., Orzechowski P., Modele przetwarzania aplikacji na klastrach obliczeniowych. VII Krajowa Konferencja Naukowa: Infobazy 2014 – Inspiracja, Integracja, Implementacja, Gdańsk 2014.
8.Standard BPMN 2.0, http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/.
9.Wrycza S., Informatyka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2010.