Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2014
Świadectwo diakonii dobroczynnej przekonującym sposobem nowej ewangelizacj

Autorzy: Henryk Wejman
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: gorliwość orędzie ewangeliczne miłość bliźniego nowa ewangelizacja diakonia
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:16 (7-22)

Abstrakt

Zasadniczym celem artykułu jest ukazanie wartości diakonii dla owocności nowej ewangelizacji. Odpowiedzi na tak postawiony cel szukano w czterech etapach. Najpierw określono naturę diakonii. Jest ona służbą człowieka innym realizowaną w wymiarze nadprzyrodzonym poprzez dzieło apostolatu, a w wymiarze przyrodzonym na drodze dobroczynnej pomocy. Drugim etapem analiz było zaprezentowanie przymiotów świadczącego diakonię. Aby diakonia była efektywna, świadczący ją winien się odznaczać mądrością i pełnią Ducha Świętego, a w udzielaniu pomocy potrzebującemu powinien kierować się serdecznością, dobrocią, cierpliwością i nade wszystko umiłowaniem Boga. Kolejnym etapem analiz było odsłonięcie istoty nowej ewangelizacji. Stanowi ją przepowiadanie orędzia ewangelicznego z nowym zapałem apostolskim przy użyciu nowych metod jego przekazu zrozumiałych dla współczesnego słuchacza i z nową wyrazistością. Ustalenie natury i sposobu realizacji diakonii oraz odsłonięcie istoty nowej ewangelizacji pozwoliło w czwartym etapie ukazać wartość diakonii w procesie owocnego oddziaływania nowej ewangelizacji. Ta wartość jest niezaprzeczalna. Gdy ewangelizacyjna postawa głosiciela ostanie wzmocniona diakonią z jego strony, to przekaz przez niego orędzia ewangelicznego staje się owocniejszy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jan Paweł II, Homilia Jana Pawła II podczas Mszy świętej inaugurującej Jego pontyfikat, w: A. Podsiad, A. Szafrańska (red.), Pierwsze dni pontyfi katu Jana Pawła II, Warszawa 1979.
2.Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy świętej w sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile-Nowej Hucie, w: H. Frączek, M. Kornasowa (red.), Pielgrzymka do Ojczyzny, Warszawa 1979.
3.Jan Paweł II, Przemówienie do Rady Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej (CELAM), „L’Osservatore Romano” 4 (1983) 4.
4.Kamiński R., Diakonia, w: R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1995.
5.Pawlina K., Nowa ewangelizacja i jej realizacja w Polsce po 1989 roku, Warszawa 1995.
6.Przybyłowski J., Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży. Studium pastoralne, Lublin 2001.
7.Ratzinger J., Trzeba mówić więcej o Bogu, „L’Osservatore Romano” 1 (1992) 13.
8.Romaniuk K., Biblijny traktat o miłosierdziu, Ząbki 1994.
9.Szafrański A., Zapłata F., Ewangelizacja, w: R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1995.
10.Wejman H., W biblijnej szkole miłosierdzia, Kraków 2004.
11.Zając M., Nowa ewangelizacja, w: R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2010