Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 9-10 1961
Rybołówstwo morskie jako czynnik rozwoju gospodarczego Pomorza Zachodniego

Autorzy: Henryk Tetzlaff
Rok wydania:1961
Liczba stron:6 (57-62)