Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2018.2-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2018
Pomiędzy praktyką i teorią. W poszukiwaniu modelu doskonalenia muzealników

Autorzy: Katarzyna Barańska
Słowa kluczowe: nowa muzeologia kompetencje zawodowe studia podyplomowe uniwersytet muzealnicy zarządzanie muzeum
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (19-26)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest przedstawieniu założeń teoretycznych istotnych dla podnoszenia kompetencji zawodowych muzealników. Omówiono w nim poszczególne bloki tematyczne zajęć proponowanych przez Instytut Kultury UJ w ramach studiów podyplomowych „Zarządzanie muzeum”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boylan P.J., Managing People, w: Running a Museum. A Practical Handbook, red. P.J. Boylan, ICOM 2004.
2.Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
3.Stocki R., Od myślenia pracownika muzeum do myślenia potocznego: poznawcze przesłanki transformacji organizacyjnej Zamku Królewskiego na Wawelu, „Opuscula
4.Musealia” 1996, z. 8.
5.Szczerski A., Kontekst, edukacja, publiczność – muzeum z perspektywy „Nowej muzeologii”, w: Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Universitas, Kraków 2005.
6.Trupinda J., Nowoczesny muzealnik. Jakich kadr potrzebują muzea?, w: I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015.