Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 4 1980

Rok wydania:1980

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Niektóre problemy gospodarki przestrzennej na polskim wybrzeżu morskim

3 (7-9) Ewa Adrjanowska Więcej
2.

Zagospodarowanie regionu północnego /nadmorskiego/ w świetle realizacji jego głównych funkcji

11 (11-21) Andrzej Goldmann Więcej
3.

Funkcje planów zagospodarowania województw w gospodarce przestrzennej pasa nadmorskiego

6 (23-28) Grzegorz Buczek, Irena Kulisz, Jan Suliga Więcej
4.

Czynniki lokalizacji przemysłu w aglomeracjach portowych

11 (29-39) Andrzej Piskozub Więcej
5.

Przestrzenne aspekty rozwoju ruchu turystycznego w makroregionie północnym

6 (41-46) Eugeniusz Andrzejewski Więcej
6.

Przestrzenne zróżnicowanie wybranych wskaźników efektywności produkcji w przemyśle makroregionu północnego

11 (47-57) Halina Różańska Więcej
7.

Status prawny obszarów przybrzeżnych PRL

4 (59-62) Andrzej Straburzyński Więcej
8.

Stan i perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego makroregionu północnego do 2000 roku

9 (63-71) Leszek Sobczak Więcej
9.

Statek a instytucja zamknięta

26 (73-98) Jerzy Walkowiak Więcej
10.

Obiektywne wyznaczniki sytuacji społeczno-zawodowej marynarzy

22 (99-120) Adam Sosnowski Więcej
11.

Kierunki poszukiwań zmniejszenia norm obsad załogowych na statkach Polskiej Żeglugi Morskiej

13 (121-133) Henryk Salmonowicz Więcej
12.

Zintegrowane koszty obrotu portowego i ich przydatność w badaniach optymalizacyjnych

14 (135-148) Gabriel Leśniewski Więcej
13.

Niesprawność procesu planowania jako przyczyna alienacji pracy /z badań w przedsiębiorstwach woj. szczecińskiego w latach siedemdziesiątych/

10 (149-158) Klemens Piotrowski Więcej
14.

Współpraca naukowo-techniczna w rasach socjalistycznej integracji

9 (159-167) Janusz Stelmaszczyk Więcej
15.

Wpływ utylizacji żużli i popiołów lotnych elektrowni "Dolna Odra" na racjonalizację przewozów ładunków w województwie szczecińskim

21 (167-187) Sylwester Bozoki Więcej
16.

Wpływ zmian w sytuacji demograficznej na bieżącą i prognozowaną wielkość zasobów siły roboczej w RFN

16 (189-204) Janusz Radomski Więcej
17.

Ruch tranzytowy przez terytorium Polski w latach 1918-1959

20 (205-224) Eugenia Brzosko Więcej
18.

Sprawność mechanizmów finansowych w gospodarce przedsiębiorstw handlowych

3 (225-227) Marian Gruby Więcej
19.

Struktury decyzyjne w transporcie samochodowym

4 (228-231) W. Bąkowski, A. Szewczyk Więcej
20.

Anthony Eden. Kartki z dziejów dyplomacji brytyjskiej w latach trzydziestych - pięćdziesiątych XX w.

4 (232-235) Vladimir Truchanovskij Więcej
21.

Informacja o kompleksowym obozie społeczno-naukowym studentów WSP i PAM w Moryniu

3 (235-237) Halina Juzyszyn Więcej
22.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-grudzień 1980 r.

25 (239-263) Jadwiga Ostromęcka Więcej