Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 4-5 1959
Prawo morskie w pracach prawników szczecińskich

Autorzy: Leon Babiński
Data publikacji całości:1959
Liczba stron:4 (177-180)