Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 4 1966
Działalność Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego w latach 1964-1965

Autorzy: Leon Babiński

Józef Pasternak
Data publikacji całości:1966
Liczba stron:10 (159-168)