Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3-4 1982
Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych

Autorzy: Grzegorz Babiński
Data publikacji całości:1982
Liczba stron:19 (237-255)