Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 5-6 1962
Transport SSSR. Morskoj transport

Autorzy: V.G. (red.) Bakaev

S.M. (red.) Baev
Data publikacji całości:1962
Liczba stron:7 (158-164)