Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Wykaz Autorów
Strona

# Autorzy
Tytuł artykułu Numer wydania Strony artykułu
1. Ortsausschuss Köln-Poll. Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung in Köln-Poll. Bd 1. z. 3-4 1982 3 (265-267)
2. Gospodarka morska 1945-1967 z. 2 1969 4 (179-182)
3. Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 1970 z. 2 1971 5 (205-209)
4. Wydawnictwa Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie z. 1 1966 4 (131-134)
5. Baltische Studien. Neue Folge. Bd. 65 z. 2 1981 2 (182-183)
6. Osadnictwo grupowe w majątkach na Pomorzu Zachodnim w latach 1946-1948 z. 5 1966 21 (121-141)
7. Rywalizacja i współpraca. Polityka Barnima I (1233-1278) i Bogusława IV wobec Piastów (1278-1309) – zarys problemu z. 2 2017 18 (181-198)
8. Baltische Studien. Neue Folge. Bd. 64 z. 3 1979 3 (155-157)
9. Festchrift zur 500 Jahrfeler der Universität Greifswald. T. I-III z. 2 1964 4 (115-118)
10. Laureaci nagród miasta Szczecina za rok 1959. Józef Baran - nagroda dziennikarska; Maria Boniecka - nagroda literacka; Antoni Huebner - nagroda muzyczna; Jan Maciejowski - nagroda teatralna; Tadeusz Sokołowski - nagroda naukowa z. 6-7 1959 7 (138-144)
11. Zeszyty Pyrzyckie z. 3 1969 3 (149-151)
12. Rocznik Ekonomiczny 1961 z. 6 1963 4 (140-143)
13. Rezerwy wydajności pracy w przemyśle maszynowym Szczecina z. 1-2 1962 4 (112-115)
14. Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung z. 5 1966 8 (143-150)
15. Zbiór międzynarodowych konwencji morskich z. 9-10 1961 4 (115-118)
16. Trzy albumy o Pomorzu Zachodnim: Ziemia Słupska. Oprac, zbiór. Kraków 1964 z. 2-3 1966 4 (219-222)
17. Informator o szczegółowym podziale administracyjnym województwa koszalińskiego z. 3 1968 3 (161-163)
18. Skandynawia a świat współczesny z. 3 1972 5 (171-175)
19. Sbornik meždunarodnych konvencji, dogovorov, soglašenij i prawil po voprosom torgovogo moreplavanja z. 9-10 1961 4 (115-118)
20. Młode pokolenie Ziem Zachodnich. Pamiętniki z. 3 1969 4 (153-156)
21. Rocznik Nadnotecki 1/1966/ z. 2 1967 3 (102-104)
22. Rocznik koszaliński 1965 z. 1 1967 3 (145-147)
23. Baltische Studien. Neue Folge. Bd. 68 z. 1-2 1984 2 (240-241)
24. Pionierskie lata oświaty szczecińskiej 1945-1948 z. 3 1976 3 (228-230)
25. Instytut Zachodnio-Pomorski w Szczecinie. Statut z. 3-4 1962 8 (153-160)
26. Baltische Studien. Neue Folge. Bd. 69 z. 1-2 1985 3 (269-271)
27. Baltische Studien. Neue Folge. Bd. 67 z. 3-4 1982 3 (267-269)
28. Polska Ludowa. T.1. Materiały i Studia z. 1 1963 6 (84-89)
29. Handel zagraniczny - vademecum. Cz.1 z. 9-10 1961 4 (121-124)
30. 25 lat polskiej gospodarki morskiej z. 3 1971 2 (168-169)
31. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie. Przewodnik z. 1 1966 4 (127-130)
32. Narodnoje chozjajstvo SSSR v 1960 godu statističeskoj ežegodnik z. 11-12 1961 5 (112-116)
33. Szczecińskie czasopisma studenckie w latach 1977-1981 z. 3-4 1984 10 (181-190)
34. Partie socjaldemokratyczne Europy. Zarys encyklopedyczny z. 1-2 1984 5 (233-237)
35. Plan Szczecina. W-wa 1970 z. 4 1970 6 (224-229)
36. Przeobrażenia demograficzne Pomorza Szczecińskiego w 30-leciu PRL z. 3-4 1975 13 (85-97)
37. /Polska Rzeczpospolita Ludowa/ PRL - NRD. Sojusz i współpraca. /Aut. Józef Byczkowski i in./ z. 1 1975 3 (174-176)
38. Ogólnopolski Sejmik Twórców Morskich. /Szczecin 25-25 września 1966 r./ Uchwała z. 6 1966 2 (76-77)
39. Baltische Studien. Neue Folge. Bd. 66 z. 3-4 1981 3 (229-231)
40. Zagadnienia prawne Bałtyku. Praca zbiorowa z. 2 1972 2 (205-206)
41. Teheran-Jałta-Poczdam. Dokumenty konferencji szefów rządów trzech wielkich mocarstw z. 1 1971 3 (171-173)
42. Die Wirtschaft im Ostseeraum, Ein Jahrbuch z. 5 1964 3 (93-95)
43. Rocznik kamieński z. 4 1967 3 (152-154)
44. Die Seewirtschaff der DDR z. 3 1970 6 (163-168)
45. Historiche Karten aus der Sammlung der Ernst-Moritz-Arndt Universitat Greifswald in der Sektion Geographie. Greifswald 1981 z. 1-2 1984 4 (218-221)
46. Dyskusja /na Ogólnopolskim Sejmiku Twórców Morskich w Szczecinie/ z. 6 1966 21 (55-75)
47. Żygulski Kazimierz (red.) Życie kulturalne robotników wielkiego przedsiębiorstwa przemysłowego z. 1 1973 3 (196-198)
48. Żurawski Tadeusz Głos w dyskusji na sesji naukowej w związku z obchodami XX-lecia Wojska Polskiego i XVIII rocznicy wyzwolenia Pomorza Zachodniego z. 5 1963 2 (135-136)
49. Żurawski Stefan Działalność kulturalna ruchu zawodowego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1949 z. 1-2 1977 18 (79-96)
50. Żukowski Marek Uwagi o rynku pracy w NRF w latach 1950-1970 z. 4 1970 16 (69-84)