Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 5 1963

Rok wydania:1963

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Walki Ludowego Wojska Polskiego i I Armii Radzieckiej o wyzwolenie Pomorza Zachodniego w r. 1945

34 (7-40) Emil Jadziak Więcej
2.

Rola Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego w odbudowie podstaw życia społecznego na Pomorzu Zachodnim

33 (41-73) Kazimierz Golczewski Więcej
3.

Wkład żołnierzy Wojska Polskiego w zagospodarowanie Pomorza Zachodniego w pierwszych latach po wyzwoleniu

23 (75-97) Arkadiusz Ogrodowczyk Więcej
4.

Walki 2 Łużyckiej Dywizji Artylerii na Pomorzu Zachodnim /1-20 marzec 1945 r./

21 (99-119) Marek Klibański Więcej
5.

Z problemów osadnictwa wojskowego na Pomorzu Zachodnim

13 (121-133) Krystyna Kersten Więcej
6.

Głos w dyskusji na sesji naukowej w związku z obchodami XX-lecia Wojska Polskiego i XVIII rocznicy wyzwolenia Pomorza Zachodniego

2 (135-136) Tadeusz Żurawski Więcej
7.

Głos w dyskusji na sesji naukowej z okazji XX-lecia Wojska Polskiego i XVIII rocznicy wyzwolenia Pomorza Zachodniego

5 (136-140) Konstanty Szokalewicz Więcej
8.

Głos w dyskusji na sesji naukowej z okazji XX Wojska Polskiego i XVIII rocznicy wyzwolenia Pomorza Zachodniego

6 (140-145) Kazimierz Nowicki Więcej
9.

Głos w dyskusji na sesji naukowej z okazji XX Wojska Polskiego i XVIII rocznicy wyzwolenia Pomorza Zachodniego

5 (145-149) Józef Bobowski Więcej
10.

Głos w dyskusji na sesji naukowej z okazji XX-lecia Wojska Polskiego i XVIII rocznicy wyzwolenia Pomorza Zachodniego

5 (149-153) Lucyna Turek-Kwiatkowska Więcej
11.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-wrzesień 1963 r.

14 (155-168) Jadwiga Ostromęcka Więcej
12.

Kronika kulturalna Szczecina lipiec-wrzesień 1963 r.

3 (169-171) Feliks Jordan Więcej
13.

/Nekrolog/ - artystka Teatrów Dramatycznych w Szczecinie

1 (172-172) Maria Kalinowska Więcej
14.

/Nekrolog/. Artystka malarka, członek szczecińskiego Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków

1 (172-172) Bronisława Łukaszewicz Więcej