Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 1975

Rok wydania:1975

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Koszty bezpośrednie jako podstawa kalkulacyjna cen. /Na przykładzie Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Dana" i "Odra" /w Szczecinie/

18 (5-22) Klemens Piotrowski, Maria Tarnowska Więcej
2.

Skuteczność stosowanych systemów pobudzania kadry kierowniczej w zarządzaniu produkcją. /Na przykładzie Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Dana" i "Odra” /w Szczecinie/ w okresie 1967-1973/

20 (23-42) Marek Czajkowski Więcej
3.

Funkcja celu przedsiębiorstwa żeglugowego

11 (43-53) Benedykt Niemczynowicz Więcej
4.

Program i warunki skracania czasu pracy w przemyśle polskim

8 (55-62) Alina Gładzicka Więcej
5.

Metrocentryczny charakter rodziny ludzi morza

20 (63-82) Ludwik Janiszewski Więcej
6.

Wartości i ideały socjalistyczne szczecińskiej młodzieży robotniczej

14 (83-96) Kazimierz Wasiak Więcej
7.

Zadania nauki w dziedzinie wywoływania rewolucyjnych zmian w charakterze pracy

10 (97-106) Kazimierz Wasiak Więcej
8.

Rozkwit i załamanie się szczecińskiego eksportu zboża w okresie 1850-1870 na tle zaplecza wywozowego portu

18 (107-124) Józef Stanielewicz Więcej
9.

Akumulacja kapitału pieniężnego a inwestycje w RFN

10 (125-134) Janusz Stelmaszczyk Więcej
10.

Ekonomiczne skutki zamknięcia Kanału Sueskiego i kryzysu paliwowo-energetycznego dla żeglugi oceanicznej

14 (135-148) Maria Horodeńska Więcej
11.

Tendencje i czynniki rozwoju portu w Hawrze

9 (149-157) Jan Rutkowski Więcej
12.

Z badań nad sytuacją i warunkami rozwoju młodych pracowników nauki wyższych uczelni Szczecina

11 (159-169) Stanisław Flejterski Więcej
13.

Infrastruktura społeczna w teorii i praktyce gospodarki socjalistycznej

4 (171-174) Janusz Kroszel Więcej
14.

/Polska Rzeczpospolita Ludowa/ PRL - NRD. Sojusz i współpraca. /Aut. Józef Byczkowski i in./

3 (174-176) --- Więcej
15.

Port Gdynia 1922-1972

3 (176-178) Czesław Kleban Więcej
16.

Lewica współczesnej Italii. W-wa 1973; Lewica francuska, w walce o władzę. W-wa 1974

4 (178-181) Stanisław Sierpowski Więcej
17.

Kultura ludowa - kultura narodowa. Szkice i rozprawy

5 (181-185) Józef Burszta Więcej
18.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Październik-grudzień 1974 r.

21 (187-207) Jadwiga Ostromęcka Więcej