Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 6 1963

Rok wydania:1963

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Z dziejów walki o ziemię we wschodnich powiatach Pomorza Zachodniego w latach 1918-1945

21 (5-25) Józef Stanielewicz Więcej
2.

Przygotowania i udział Kriegsmarine w napaści na Polskę w 1939 r.

21 (27-47) Jerzy Pertek Więcej
3.

Żegluga śródlądowa w obsłudze komunikacyjnej zespołu portowego Szczecin - Świnoujście

20 (49-68) Franciszek Gronowski Więcej
4.

Ekspansja kapitału zachodnioniemieckiego za granicę

11 (69-79) Józef Rutkowski Więcej
5.

Związek Walki Młodych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948

22 (81-102) Zdzisław Borzycki Więcej
6.

Kształtowanie się sieci oraz księgozbioru bibliotek publicznych województwa szczecińskiego w latach 1945-1962

21 (103-123) Tadeusz Białecki Więcej
7.

Gospodarka komunalna miasta Szczecina w latach 1961-1963

12 (125-136) Stanisław Rychlik Więcej
8.

Upadek "Festung Breslau" 15.II - 6.V.1945 r. Wrocław - Warszawa - Kraków 1963; "Festung Breslau" - dokumenty oblężenia. 16.II. - 6.V.1945. Warszawa - Wrocław 1962

3 (137-139) K.I. Jońca, A. Konieczny Więcej
9.

Rocznik Ekonomiczny 1961

4 (140-143) --- Więcej
10.

Wpływ bodźców zainteresowania materialnego na intensywność pracy w przemyśle

4 (143-146) Zdzisław Łaski Więcej
11.

Wpływ uźytkowania pastwiskowego na roślinność i właściwości fizyczne gleb łąkowych na Pomorzu Zachodnim

2 (149-150) Grzegorz Honczarenko Więcej
12.

Podstawowe przesłanki hodowli bydła na Pomorzu Szczecińskim

3 (150-152) Antoni Wielopolski Więcej
13.

Bibliografia województwa szczecińskiego z zakresu problematyki przestrzenno-geograficznej (poz. 1-160)

11 (153-163) Halina Orlińska Więcej