Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3 1972

Rok wydania:1972

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

50 lat Związku Polaków w Szczecinie

13 (5-17) Anna Poniatowska Więcej
2.

Spółdzielczość polska w Niemczech w latach 1919-1939

9 (19-27) Jan Kocik Więcej
3.

Działalność kulturalno-oświatowa w latach 1933-1939 na Ziemi Złotowskiej

8 (29-36) Henryk Jaroszyk Więcej
4.

Rola kółek rolniczych i zespołów przysposobienia rolniczego w umocnieniu gospodarczej i społecznej siły polskiej mniejszości narodowej w powiatach: bytowskim i złotowskim w latach 1919-1939

15 (37-51) Stanisław Galikowski Więcej
5.

Prasa polska na Pograniczu i Kaszubach w latach 1919-1939

13 (53-65) Andrzej Czechowicz Więcej
6.

Władze hitlerowskie w Prowincji Pomorskiej w latach 1937-1945

19 (67-85) Bogdan Frankiewicz Więcej
7.

Hitlerowskie ustawodawstwo karne w stosunku do polskich robotników przymusowych

15 (87-101) Anna Kołodko Więcej
8.

Organizacja hitlerowskiego aparatu wymiaru sprawiedliwości na Pomorzu Zachodnim w latach 1933-1945

19 (103-121) Jerzy Orlicki Więcej
9.

Obóz jeniecki - Stalag II D w Stargardzie Szczecińskim

19 (123-141) Jerzy Ostrzyżek Więcej
10.

Warunki sanitarno-higieniczne w obozach pracy przymusowej w rejonie Szczecina w latach II wojny światowej

14 (143-156) Maciej Lambert Więcej
11.

Pochwała historii wielowymiarowej

6 (157-162) Jerzy Waserman Więcej
12.

Historia i trwanie

6 (157-162) Fernand Braudel Więcej
13.

Wyzwolenie północnych i zachodnich ziem polskich w roku 1945

3 (162-164) Kazimierz Sobczak Więcej
14.

Ekonomia polityczna kapitalizmu

4 (164-167) Józef Rutkowski Więcej
15.

Kultura na statku morskim

5 (167-171) Ludwik (red.) Janiszewski Więcej
16.

Skandynawia a świat współczesny

5 (171-175) --- Więcej
17.

Der Antyfaschistische Widerstandskampf In Mecklemburg von 1933 bis 1945

3 (175-177) K.H. (red.) Jahnke Więcej
18.

Współpraca Instytutu Zachodnio-Pomorskiego w Szczecinie z placówkami naukowymi w Niemieckiej Republice Demokratycznej

6 (179-184) Tadeusz Białecki, Dorota Jabłońska Więcej
19.

Rozwój prasy partyjnej PPR i PZPR w województwie szczecińskim w latach 1945-1972

18 (185-202) Tadeusz Białecki Więcej
20.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Kwiecień-czerwiec 1972 r.

29 (203-231) Jadwiga Ostromęcka Więcej