Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3 1979

Rok wydania:1979

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Struktura gospodarcza socjalistycznych krajów Europy środkowej i południowo-wschodniej u progu industrializacji

17 (7-23) Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski Więcej
2.

Stanowisko krajów skandynawskich wobec węzłowych problemów wewnętrznych i międzynarodowych

13 (25-37) Kazimierz Szczygieł Więcej
3.

Stan uregulowania prawnego w zakresie żeglugi śródlądowej

16 (39-54) Władysław Górski Więcej
4.

Zagadnienia współpracy państw bałtyckich w zakresie korzystania z Bałtyku

11 (55-65) Marek Jaworski Więcej
5.

Załoga statku w świetle socjologii

14 (67-80) Janusz Sztumski Więcej
6.

Organizacja Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie jako organu przedstawicielskiego w iatach 1945-1954

18 (81-98) Jan Macholak Więcej
7.

Z dziejów czytelnictwa w Szczecinie w pierwszym stuleciu drukarstwa

48 (99-146) Urszula Szajko Więcej
8.

Model a praktyka działalności kulturalno-wychowawczej w szczecińskich osiedlach mieszkaniowych

5 (147-151) Adam (red.) Sosnowski, Jerzy (red.) Walkowiak Więcej
9.

Placówki kulturalne w osiedlu spółdzielczym

5 (151-155) Stanisław (red.) Wawrzyniuk Więcej
10.

Baltische Studien. Neue Folge. Bd. 64

3 (155-157) --- Więcej
11.

Perspektywiczne problemy zaopatrzenia woj. szczecińskiego w kruszywo budowlane przy wykorzystaniu transportu wodnego

3 (158-160) Teresa Polańska, Gabriel Leśniewski Więcej
12.

Kronika kulturalna Szczecina /Kwiecień-czerwiec 1979 r.

6 (161-166) Anna Gregorkiewicz Więcej
13.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Kwiecień-czerwiec 1979 r.

14 (167-180) Jadwiga Ostromęcka Więcej