Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3 1979
Stan uregulowania prawnego w zakresie żeglugi śródlądowej

Autorzy: Władysław Górski
Data publikacji całości:1979
Liczba stron:16 (39-54)