Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 6 1964
World Shipping. An Economic Geography of Ports and Seaborn Trade

Autorzy: Gunnar Alexandersson

Göran Norström
Data publikacji całości:1964
Liczba stron:6 (122-127)