Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 1980
Problemy koncentracji w transporcie samochodowym województwa szczecińskiego

Autorzy: Stanisław Augustyn
Data publikacji całości:1980
Liczba stron:18 (25-42)