Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 8-9 1960
Działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w latach 1945-1960

Autorzy: Stanisław Badoń
Data publikacji całości:1960
Liczba stron:8 (75-82)