Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

O nas

 

„Przegląd Zachodniopomorski”, rocznik (do 2020 - kwartalnik), ukazujący od 1963 roku w Szczecinie. Jego bezpośrednim poprzednikiem był miesięcznik, a potem dwumiesięcznik „Szczecin”, wydawany od 1957 roku. Pierwszym redaktorem naczelnym kwartalnika był prof. Henryk Lesiński (1963-1985). W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe przede wszystkim z dziedziny historii ale także nauk społecznych (socjologia, politologia), których ustalenia mogą być pomocne w badaniach historycznych, a odnoszą się terytorialnie do Pomorza Zachodniego i ziem przyległych. Językiem wiodącym jest język polski, jednak do publikacji przyjmowane są artykuły także w języku angielskim oraz niemieckim.

Wewnętrznie „Przegląd Zachodniopomorski” podzielony jest na działy: Artykuły, Recenzje, Wspomnienia. Ma na swoim koncie ogromy dorobek naukowy, na który złożyły się setki artykułów poświęconych zarówno dawnym dziejom jak i dniu współczesnemu Pomorza Zachodniego. Ukazywały się również zeszyty tematyczne: historyczne, ekonomiczne czy socjologiczne. Kilka numerów zostało poświęconym współczesnym problemom społeczno-gospodarczym oraz historii niektórych powiatów (Stargard Szczeciński, Kamień Pomorski, Gryfice, Kołobrzeg), a także wybranym dużym zakładom przemysłowym. Wydawano także zeszyty obejmujące materiały z sesji i konferencji naukowych bądź poświęcone zasłużonym przedstawicielom szczecińskiego środowiska naukowego.

Redaktorzy naczelni:

prof. dr hab. Henryk Lesiński - 1963-1985

prof. dr hab. Tadeusz Białecki - 1986-2012

prof. dr hab. Radosław Gaziński - 2013-2016

dr hab. Radosław Skrycki, prof. US - 2017-

 

Aktualna punktacja ministerialna: 70 pkt.

 

„Przegląd Zachodniopomorski”

- w latach 2019–2020 objęty był finansowaniem w ramach programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”

- w latach 2022-2024 objęty jest finansowaniem w ramach programu MEiN "Rozwój czasopism naukowych"

Bazy indeksacyjne

Czasopismo indeksowane w bazach:

  • CEJSH
  • CEEOL
  • ICI Journals Master List
  • DOAJ
  • ERIH+
  • SCOPUS

 

Oświadczenie Open Access

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie wnus.edu.pl bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych.
Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcje czasopism nie pobierają opłat za wydanie publikacji (APC).