Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 1966
Działalność Katedry Prawa w latach 1946-1966

Autorzy: Leon Babiński
Data publikacji całości:1966
Liczba stron:4 (97-100)