Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / t. 37 (66) 2022

Rok wydania:2022
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Inne strony początkowe

3 (1-3) --- Więcej
*

Spis treści

4 (5-8) --- Więcej
1.

Profesor Zdzisław Chmielewski 80 lat życia i ponad 55 lat pracy naukowej

4 (9-12) Adam Makowski Więcej
2.

Archiwa i archiwiści łącznikiem teraźniejszości z przeszłością i przyszłością

20 (13-32) Władysław Stępniak Więcej
3.

O potrzebie badań nad dziejami, współczesnością i perspektywami rozwoju Odry i Nadodrza

20 (33-52) Jacek Buko, Radosław Gaziński, Adam Makowski Więcej
4.

Źródła do dziejów Odry w Archiwum Państwowym w Szczecinie (do 1945 roku)

11 (53-63) Radosław Gaziński Więcej
5.

O zasobie zaginionego historycznego archiwum miasta Szczecina

35 (65-99) Paweł Gut Więcej
6.

Ackerwerk tum slote. Zabudowa gospodarcza joannickich folwarków na przykładzie komandorii w Swobnicy

26 (101-126) Krzysztof Wroński Więcej
7.

Życie intelektualne ludności żydowskiej w Szczecinku w XIX i XX wieku na tle sytuacji społeczno-gospodarczej prowincji Pomorskiej

35 (127-161) Mateusz Pielka Więcej
8.

American Relief Administration w Polsce w latach 1919-1922. Logistyka transportów z pomocą żywnościową w głąb kraju

18 (163-180) Andrzej Cylwik Więcej
9.

Problem granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej w polsko-belgijskich relacjach politycznych (1945-1955)

20 (181-200) Maria Pasztor Więcej
10.

Znaczenie przyrostu naturalnego i salda migracji w rozwoju ludności Szczecina w latach 1946-2019

29 (201-229) Witold Rakowski Więcej
11.

Krytyka artystyczna (sztuki teatralne, plastyczne, muzyczne i estradowe) w dodatku „Życie i Kultura” dziennika „Głos Szczeciński” (1951–1956)

28 (231-258) Paulina Olechowska Więcej
12.

Geneza i przebieg zjazdu Kaszubów w Bytowie 18 maja 1958 r.

28 (259-286) Zenon Romanow Więcej
13.

Na drodze do „czerwonego uniwersytetu”. Powstanie Uniwersytetu Szczecińskiego w świetle opinii szczecińskiej prasy podziemnej (1984-1985)

28 (287-314) Tomasz Ślepowroński Więcej
14.

Możliwości wykorzystania materiałów źródłowych Polskiego Atlasu Etnograficznego – na przykładzie Pomorza Zachodniego

24 (315-338) Kamilla Księżnik Więcej
15.

Cyfrowy regionalizm, media społecznościowe i małe ojczyzny. Studium przypadku Pomorza Zachodniego

21 (339-359) Krzysztof Wasilewski Więcej
16.

Identyfikacja obszarów depopulacyjnych w makroregionie północno-zachodnim i ich ocena pod względem zaawansowania starości demograficznej

29 (361-389) Anna Majdzińska Więcej
17.

W poszukiwaniu dobrego sąsiedztwa. 35 lat koordynowania w IFG i ILiNM inter- i transkulurowych projektów wymiany nad Odrą – szczeciński model germanistyki kulturowego pogranicza, cz. II

31 (391-421) Katarzyna Joanna Krasoń Więcej
18.

Wohin Heinrich Heine nicht wollte, aber strebte – Pommern und die Literatur

11 (423-433) Martin A. Völker Więcej
19.

Zofia Fenrych, Synergia DA. Duszpasterstwo akademickie w życiu młodzieży studenckiej Szczecina w latach 1947–1990, IPN Szczecin, Szczecin 2021, ss. 328

8 (435-442) Eryk Krasucki Więcej