Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2022.37-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / t. 37 (66) 2022
Możliwości wykorzystania materiałów źródłowych Polskiego Atlasu Etnograficznego – na przykładzie Pomorza Zachodniego

Autorzy: Kamilla Księżnik ORCID
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Rok wydania:2022
Liczba stron:24 (315-338)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu